Aanvraagtijdvak MDIEU opengesteld voor bedrijven

maandag 13 februari 2023 · Leestijd 2 – 3 minuten

Van 1 september tot en met 30 november 2023 stelt het ministerie van SZW een nieuw aanvraagtijdvak open voor MDIEU-subsidie. Nieuw is dat ditmaal, naast sectoren, ook bedrijven MDIEU-subsidie aan kunnen vragen én dat het drempelbedrag waarvoor sectoren en bedrijven MDIEU-subsidie aan kunnen vragen verlaagd wordt.

MDIEU toegankelijk(er) voor bedrijven en kleinere sectoren

Volgens de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) kan een sector of bedrijf onder voorwaarden aanspraak maken op MDIEU-subsidie. Vanwege de uitbreiding van de MDIEU-regeling, is de subsidieregeling gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

MDIEU voor bedrijven

Individuele bedrijven kunnen vanaf de opening van het tijdvak in september 2023 ook MDIEU-subsidie aanvragen. De subsidievoorwaarden vanuit de MDIEU-regeling zijn dan ook van toepassing op bedrijven. Voorwaarde voor een subsidieaanvraag is dat er een bedrijfsanalyse wordt gemaakt. Subsidie voor deze analyse kan worden meegenomen in de subsidieaanvraag voor het activiteitenplan. Er is dus geen apart aanvraagtijdvak hiervoor in tegenstelling tot sectoren. Daarnaast is het minimale subsidiebedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd verlaagd naar €75.000,-.

Aanpassing drempelbedrag MDIEU

De verlaging van het minimale subsidiebedrag van € 125.000,- naar €75.000,- geldt niet alleen voor bedrijven. Deze verlaging geldt ook voor MDIEU-activiteitenplannen van kleine sectoren. De hoop is dat het daardoor voor kleinere sectoren makkelijker wordt om een aanvraag in te dienen. Ook deze wijziging geldt voor het aanvraagtijdvak van september 2023.

Internetconsultatie

Op dit moment houdt het ministerie van SZW een internetconsultatie over de regeling en kan iedereen tot en met 20 maart zijn inbreng leveren. Dit kan hier.

Ondersteuning door SPDI

Heeft jouw sector of bedrijf behoefte aan ondersteuning van deskundige adviseurs bij een van de MDIEU-activiteiten, dan helpt SPDI je graag verder. Onze aanpak staat garant voor zorgvuldige weging van belangen en ontwikkelingen in de sector of bedrijf. Onze ervaren adviseurs zijn vertrouwd met het speelveld van sociale partners en combineren de belangen van werkgever en werknemers. Samen komen we tot de bouwstenen voor een toekomstgericht actieplan dat een waardevolle basis is voor het latere activiteitenplan.

Interesse?

Lees hier meer over MDIEU en mogelijkheden om je door SPDI te laten ondersteunen.

Bekijk hier SZW-informatie over de MDIEU-regeling voor bedrijven. Bekijk hier SZW-informatie over de MDIEU-regeling voor sectoren. En wil je een sectoranalyse maken dan kan je de SPDI-toolkit hiervoor gebruiken. De toolkit vind je hier.

Deel deze pagina via: