skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • Aanvraagtijdvak MDIEU april 2023 biedt twee subsidieopties
21 april 2023

Aanvraagtijdvak MDIEU april 2023 biedt twee subsidieopties

Volgens de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) kan een sector of branche onder voorwaarden aanspraak maken op een vaste subsidie van € 20.000 voor het uitvoeren van een sectoranalyse. Het overleggen van zo’n analyse is een voorwaarde als de sector of branche subsidie wil aanvragen voor een activiteitenplan voor duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden van werknemers. De analyse hoeft overigens niet verplicht met subsidie te worden uitgevoerd. Wel is dit uiteraard een financieel aantrekkelijke optie. Voor het opstellen van de sectoranalyse is een model beschikbaar.

Ook subsidie voor update sectoranalyse

Een interessante optie in dit aanvraagtijdvak is dat de overheid ook weer subsidie beschikbaar stelt voor updates van bestaande sectoranalyses. Deze mogelijkheid staat open voor aanvragers die al eerder gebruik hebben gemaakt van MDIEU-subsidie voor het uitvoeren van hun sectoranalyse. Zij komen nu opnieuw in aanmerking voor financiële ondersteuning als ze inschatten dat het nodig is om een update uit te voeren. Hiervoor is een vast subsidiebedrag beschikbaar van € 10.000. De subsidie voor updates is gecreëerd om sectoren en branches te kans te geven om in hun analyse nieuwe ontwikkelingen te verwerken. Denk bijvoorbeeld aan de effecten van arbeidsmarktkrapte.

Lager drempelbedrag bij activiteitenplan

Wie een (update van een) sectoranalyse uitvoert, doet dat doorgaans met het doel later ook subsidie aan te vragen voor een activiteitenplan. Het is daarom goed om bij het overwegen van inschrijving voor de huidige subsidieronde mee te wegen dat het drempelbedrag voor ondersteuning van deze activiteitenplannen is verlaagd. Bij de komende aanvraagronde, die loopt van september tot en met november 2023, zal de overheid een totaalbedrag van € 75.000 subsidie als ondergrens hanteren. Dat was voorheen € 125.000. Omdat zo ook kleinere projecten voor subsidie in aanmerking komen, kunnen kleinere sectoren en branches gemakkelijker investeren in duurzame inzetbaarheid. Net als voorheen geldt bij activiteitenplannen een verplichte eigen bijdrage van minimaal 50% van de kosten als voorwaarde voor het verwerven van subsidie.

Ondersteuning door SPDI

Heeft jouw sector of branche behoefte aan ondersteuning van deskundige adviseurs bij het opstellen of updaten van een sectoranalyse, dan helpt SPDI je graag verder. Onze aanpak staat garant voor zorgvuldige weging van belangen en ontwikkelingen in de sector of branche. Onze ervaren adviseurs zijn vertrouwd met het speelveld van sociale partners en combineren de belangen van werkgever en werknemer. Samen komen we tot de bouwstenen voor een toekomstgericht actieplan dat een waardevolle basis is voor het latere activiteitenplan. De ideale voorbereiding voor het aankomende aanvraagtijdvak in het najaar!

Interesse?