skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • Aanvraagtijdvak MDIEU oktober 2022 biedt nieuwe subsidiemogelijkheid
9 september 2022

Aanvraagtijdvak MDIEU oktober 2022 biedt nieuwe subsidiemogelijkheid

Volgens de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) kan een sector of branche onder voorwaarden aanspraak maken op een vaste subsidie van € 20.000 voor het uitvoeren van een sectoranalyse. Het overleggen van zo’n analyse is een voorwaarde als de sector of branche subsidie wil aanvragen voor een activiteitenplan voor duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden van werknemers. De analyse hoeft overigens niet verplicht met subsidie te worden uitgevoerd. Wel is dit uiteraard een financieel aantrekkelijke optie. Voor het opstellen van de sectoranalyse is een model beschikbaar.

Nieuw: subsidie voor update sectoranalyse

Een interessante nieuwe optie in dit aanvraagtijdvak is dat de overheid ook subsidie beschikbaar stelt voor updates van bestaande sectoranalyses. Deze mogelijkheid staat open voor samenwerkingsverbanden die al eerder gebruik hebben gemaakt van MDIEU-subsidie voor het uitvoeren van hun sectoranalyse. Zij komen nu opnieuw in aanmerking voor financiële ondersteuning als ze inschatten dat het nodig is om een update uit te voeren. Hiervoor is een vast subsidiebedrag beschikbaar van € 10.000. De subsidie voor updates is gecreëerd om sectoren en branches te kans te geven om in hun analyse nieuwe ontwikkelingen te verwerken. Denk bijvoorbeeld aan de effecten van COVID-19 en arbeidsmarktkrapte.

Ondersteuning door SPDI

Ontvangt jouw sector of branche graag ondersteuning van deskundige adviseurs bij het opstellen of updaten van een sectoranalyse, dan helpt SPDI je graag verder. Onze aanpak staat garant voor zorgvuldige weging van belangen en ontwikkelingen in de sector of branche. Onze ervaren adviseurs zijn vertrouwd met het speelveld van sociale partners en combineren de belangen van werkgever en werknemer. Samen komen we tot de bouwstenen voor een toekomstgericht actieplan dat een waardevolle basis is voor het latere activiteitenplan. Voor subsidiëring van dit laatste stelt de overheid in de periode januari tot en met maart 2023 een nieuw aanvraagtijdvak open.

Interesse?