skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • Alleen voor vakbondsbestuurders FNV, CNV en arbeidsvoorwaardenadviseurs van AWVN
26 april 2024

Alleen voor vakbondsbestuurders FNV, CNV en arbeidsvoorwaardenadviseurs van AWVN

Save the date: 26 juni Inspiratiesessie cao en duurzame inzetbaarheid

Afgelopen september en februari heeft SPDI inspiratiesessies georganiseerd met voorbeelden van cao afspraken over duurzame inzetbaarheid voor vakbondsbestuurders en a-adviseurs. Op 26 juni staat er een nieuwe inspiratiesessie gepland.

In de vorige inspiratiesessie hebben we mooie cao-afspraken verkend en besproken, bijvoorbeeld over leren en ontwikkelen (Waterschappen) en werkdruk (Schoonmaak en Jeugdzorg). We zijn toen aan de slag gegaan met vragen als: “Wat zijn de kenmerken van ‘goede’ DI afspraken in de cao?” en “Hoe komen deze tot stand en wat valt ons daarin op?” Dit heeft waardevolle inzichten opgeleverd voor alle deelnemers!

Deelnemers van de eerdere inspiratiesessies reageerden enthousiast en wilden graag meer. Je begrijpt dat dit voor SPDI alle aanleiding is om hiermee verder te gaan. In de tussentijd zijn we met een werkgroep hier concreet mee aan de slag gegaan. Een analysemodel, staalkaart en aanpak zijn in de maak met goede voorbeelden en cao-teksten ter inspiratie. Deze aanpak willen we bij jullie toetsen en op basis van jullie feedback verder door ontwikkelen. Ook willen we weer een spreker uitnodigen met een mooie afspraak over DI in de cao. Als je er een kent, geef die dan aan ons door via info@spdi-duurzaamaanhetwerk.nl! Ook hebben we ruimte (zij het beperkt) om cao-partijen met raad en daad te ondersteunen bij het maken van effectieve DI afspraken.

Interesse?

Meld je dan aan via dit aanmeldformulier!

Inspiratie

Ter inspiratie een filmpje van onze bestuursleden (Raymond Puts-AWVN, Zakaria Boufangacha-FNV en Piet Fortuin-CNV), waarin zij hun ambities verwoorden voor het maken van meer DI-afspraken in cao’s: SPDI Afspraken over duurzame cao’s in 2024 teaser – YouTube (PS. Het filmpje is eerder opgenomen. Sinds 1 april heet CNV-vakmensen kort en krachtig CNV).