skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • Benut de kansen van de subsidieregeling MDIEU
10 februari 2021

Benut de kansen van de subsidieregeling MDIEU

Combinatie duurzame inzetbaarheid en eerder stoppen

De MDIEU-regeling heeft tot doel werkenden tot hun AOW-leeftijd inzetbaar te houden én oudere medewerkers met een zwaar beroep de mogelijkheid te bieden om eerder te stoppen met werken. Sectoren die afspraken over beide doelen combineren, kunnen subsidie krijgen voor de financiering.

MDIEU in een notendop

Aanvraag indienen: Juni 2020 – december 2025
Bedragen: – € 20.000 euro voor opstellen sectoranalyse en activiteitenplan;
– minimaal € 125.000 euro voor uitvoering van het activiteitenplan.
Randvoorwaarde: Cofinanciering/eigen bijdrage vanuit de sector.

De subsidie is aan te vragen door samenwerkingsverbanden van sociale partners in alle branches en sectoren. O&O-fondsen en individuele bedrijven kunnen zich hierbij aansluiten. Voor het eerder stoppen met werken geldt een tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing. Het uiteindelijke doel is om via inspanningen voor duurzame inzetbaarheid de (ervaren) zwaarte van het werk te verminderen. Zodat jongere generaties werkenden langer kunnen doorwerken.

Het uiteindelijke doel is dat jongere generaties langer kunnen doorwerken

Kies voor ondersteuning door SPDI

Het SPDI-team beantwoordt graag alle vragen die er in sectoren leven over de mogelijkheden die de subsidieregeling biedt. Eveneens kan ondersteuning geboden worden bij uw sectoranalyse, subsidieaanvraag en implementatieaanpak. We helpen u in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn om concreet aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid en een tijdelijke regeling voor eerder uittreden.

Onze methode garandeert dat diverse belangen en ontwikkelingen zorgvuldig worden meegewogen, zowel aan werknemers- als werkgeverskant. Zo kan de sector komen tot een werkende aanpak.

Onze uitgangspunten zijn:

  • We combineren de belangen van werkgever en werkenden tot een gedragen visie en aanpak, met oog voor ontwikkelingen op het gebied van werk in de sector.
  • Onze paritaire aanpak maakt concrete interventies mogelijk, aansluitend bij de behoeften van werkgever en werknemers. 
  • We gaan uit van een brede visie op duurzame inzetbaarheid. Deze is gericht op de ontwikkeling van de werknemer én op de kwaliteit van het werk.
  • Onze aanpak is gericht op de structurele vraag achter het acute vraagstuk.
  • We maken gebruik van wetenschappelijk onderbouwde kennis en ruime praktijkervaring in het speelveld van sociale partners.

Onze MDIEU-aanpak bij een sectoranalyse

Basis voor onze aanpak is de inventarisatie en analyse zowel de huidige als de gewenste toekomstige situatie rond duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Hierbij is het van belang nadrukkelijk rekening te houden met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Door middel van co-creatiesessies met sociale partners maken we een verdiepende analyse. Op basis daarvan brengen we advies uit over mogelijke verbeteringen. Ook bieden we ondersteuning bij de implementatie in organisatie(s), in de vorm van concrete interventies.