skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • Eerste aanvraagtijdvak MDIEU 2022 uitgebreid
20 oktober 2021

Eerste aanvraagtijdvak MDIEU 2022 uitgebreid

De uitbreiding is terug te vinden in een factsheet Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) die is verspreid door het ministerie van SZW. De MDIEU-regeling loopt van 2021 tot en met 2025 en kent in deze periode ten minste vier aanvraagtijdvakken. Deze zijn afwisselend gericht op subsidie voor het uitvoeren van een sectoranalyse en het opstellen en uitvoeren van een activiteitenplan. De regeling schrijft voor dat aanvragers hun activiteitenplan onderbouwen met een sectoranalyse.

Duurzame inzetbaarheid en vervroegd uittreden

De MDIEU-regeling heeft tot doel sectorale samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en het financieren van vervroegd uittreden. Voor het uitvoeren van de sectoranalyse kan een sector of branche een vaste subsidie van € 20.000 krijgen. Voor het activiteitenplan is minimaal € 125.000 beschikbaar, onder de voorwaarde dat de sector een eigen bijdrage van dezelfde omvang doet. Beide subsidies zijn alleen aan te vragen door samenwerkingsverbanden die bestaan uit minimaal één werkgevers- en minimaal één werknemersorganisatie.

Ondersteuning door SPDI

SPDI biedt sectoren ondersteuning bij elke stap van de subsidieaanvraag. Onze helpdesk geeft inzicht in de subsidieregeling en de kosten die hiermee voor de sector zijn gemoeid. Hierbij nemen we nadrukkelijk ook het gebruik van de RVU-regeling mee. Daarnaast kunnen we advies geven bij uiteenlopende vragen, bijvoorbeeld over de mogelijkheden om met het oog op subsidieaanvraag een nieuw samenwerkingsverband te vormen. Verder kunnen we uiteraard ondersteunen bij de sectoranalyse en het activiteitenplan. Onze ervaren adviseurs bieden onafhankelijke begeleiding. En onze aanpak garandeert zorgvuldige weging van belangen en ontwikkelingen, met oog voor ontwikkelingen in de sector. Zo borgen we dat interventies daadwerkelijk aansluiten bij de behoeften van werkgevers en werknemers.

Interesse?