Lerend netwerk ploegendiensten

Online bijeenkomst

Het SPDI ‘Lerend netwerk ploegendiensten’

De belasting als gevolg van onvoorspelbare werktijden of nachtarbeid kan leiden tot gezondheidsproblemen, achterblijvende prestaties, verminderde motivatie met mogelijk uitval tot gevolg. Dit heeft vaak grote impact op zowel de medewerker als de organisatie. Daarom zijn duurzame arbeidstijden in het belang van medewerkers én werkgever.
SPDI wil (vertegenwoordigers van) werkgevers en werknemers bij elkaar brengen in een lerend netwerk gericht op organisaties met collectieve ploegendiensten. Met dat ‘lerend netwerk’ organiseren wij de komende tijd op regelmatige basis bijeenkomsten rondom het thema ploegendiensten en duurzame inzetbaarheid.
De bijeenkomsten zijn gericht op kennisoverdracht, het uitwisselen van ervaring tussen bedrijven en sectoren en samen stappen zetten om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen.
Kortom: ervaren, leren en doen!

In eerdere bijeenkomsten van het netwerk hebben we het verduurzamen van arbeidstijden in organisaties met collectieve ploegendiensten breed geïntroduceerd.
Dit hebben we vertaald naar vijf invalshoeken van waaruit je de belasting van ploegenarbeid kan beïnvloeden en de duurzame inzetbaarheid van werknemers kan verbeteren.
Het verminderen en voorkomen van nachtarbeid is de belangrijkste.

We richten ons in dit netwerk op organisaties met collectieve ploegenroosters zoals we zien in de (maak)industrie, chemie, metaal, papier en karton, delen van de dienstensector en de handel, etc.
Bij voldoende interesse starten we ook een lerend netwerk voor sectoren en bedrijven met meer individueel georganiseerde werktijden en roosters zoals we o.a. zien in de zorg.
We streven ernaar een groeiend aantal bedrijven en organisaties bij elkaar te brengen. Dus ook als je de bijeenkomsten tot nu toe niet hebt bijgewoond ben je van harte welkom!
Deelname aan het netwerk is kosteloos.

Interesse?

Wil je op de hoogte gehouden worden en naar de bijeenkomst komen? Meld je dan hier aan.
We zien ernaar uit om met je van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.

SPDI

SPDI staat voor Sociale Partners samen voor Duurzame Inzetbaarheid. SPDI is een samenwerkingsverband tussen FNV, CNV Vakmensen en AWVN, gericht op het bevorderen van Duurzame Inzetbaarheidsbeleid in sectoren en bedrijven, en werkt met subsidie van het Ministerie van SZW.

Deel deze pagina via: