Lerend netwerk ploegendiensten

Online bijeenkomst via teams (uitnodiging volgt na aanmelding)

Uitnodiging lerend netwerk ploegendiensten

SPDI nodigt je uit voor de vierde bijeenkomst van haar ‘Lerend netwerk ploegendiensten’.

LET OP: dit is een andere datum dan eerder gecommuniceerd. Helaas konden we voor 8 juni geen volledig programma samenstellen. 8 juni vervalt daarmee.

Bewust omgaan met de fysieke en sociale effecten van ploegenarbeid

In deze vierde bijeenkomst van het lerend netwerk ploegendiensten willen we aandacht besteden aan het bewust omgaan met de fysieke en sociale effecten van het werken in ploegendienst. Ploegenarbeid vereist dat alle betrokkenen in een bedrijf zich daar bewust van zijn en daarop inspelen: werkgever, leidinggevende, werknemer én de spelers in het arbozorgsysteem.

Programma

We hebben een boeiend programma:

Na deze inleidingen bieden we de gelegenheid om in break-out rooms in gesprek te gaan met Hinke Anja Werkman en Alexander van Eekelen. Welke handvatten bieden deze inleidingen om zelf in je eigen bedrijf aan de slag te gaan met de fysieke en sociale effecten van ploegenarbeid?

Het SPDI ‘Lerend netwerk ploegendiensten’

SPDI wil (vertegenwoordigers van) werkgevers en werknemers bij elkaar brengen in een lerend netwerk gericht op organisaties met collectieve ploegendiensten. Met dat ‘lerend netwerk’ organiseren wij de komende tijd op regelmatige basis bijeenkomsten rondom het thema ploegendiensten en Duurzame Inzetbaarheid. De bijeenkomsten zijn gericht op kennisoverdracht, het uitwisselen van ervaring tussen bedrijven en sectoren en samen stappen zetten om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Kortom: ervaren, leren en doen!

We richten ons in dit netwerk op organisaties met collectieve ploegenroosters zoals we zien in de (maak)industrie, chemie, metaal, papier en karton, delen van de dienstensector en de handel, etc. Bij voldoende interesse starten we ook een lerend netwerk voor sectoren en bedrijven met meer individueel georganiseerde werktijden en roosters zoals we o.a. zien in de zorg.
We streven ernaar een groeiend aantal bedrijven en organisaties bij elkaar te brengen. Dus ook als je de bijeenkomsten tot nu toe niet hebt bijgewoond ben je van harte welkom! Deelname aan het netwerk is kosteloos.

Aanmelden

Je kunt je hier aanmelden of via info@spdi-duurzaamaanhetwerk.nl.
Wil je bij je aanmelding aangeven met welke specialist je in gesprek zou willen?

LET OP: dit is een andere datum dan eerder gecommuniceerd. 8 juni vervalt!!

We zien ernaar uit met je van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.

SPDI

SPDI staat voor Sociale Partners samen voor Duurzame Inzetbaarheid. SPDI is een samenwerkingsverband tussen FNV, CNV Vakmensen en AWVN, gericht op het bevorderen van Duurzame Inzetbaarheidsbeleid in sectoren en bedrijven, en werkt met subsidie van het Ministerie van SZW.

Deel deze pagina via: