Lerend netwerk ploegendiensten

Online bijeenkomst

Beste geïnteresseerde,

Arbeidstijden hebben veel impact op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Denk maar aan de belasting als gevolg van onvoorspelbare werktijden of nachtarbeid. Als de arbeidsbelasting te hoog oploopt, dan kan dat leiden tot gezondheidsproblemen, achterblijvende prestaties, verminderde motivatie met mogelijk uitval tot gevolg. Dit heeft vaak grote impact zowel op de medewerker als op de organisatie. Daarom zijn duurzame arbeidstijden in het belang van medewerkers én werkgever.

Lerend netwerk ploegendiensten
SPDI wil (vertegenwoordigers van) werkgevers en werknemers bij elkaar brengen in een lerend netwerk gericht op organisaties met collectieve ploegendiensten. Met dat ‘lerend netwerk’ zullen wij de komende tijd op regelmatige basis bijeenkomsten organiseren rondom het thema ploegendiensten en Duurzame Inzetbaarheid. We streven ernaar een groeiend aantal bedrijven en organisaties bij elkaar te brengen. De bijeenkomsten zullen gericht zijn op kennisoverdracht, het uitwisselen van ervaring tussen bedrijven en sectoren en samen stappen zetten om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Kortom: ervaren, leren en doen! We richten ons in dit netwerk op organisaties met collectieve ploegenroosters zoals we zien in de (maak)industrie, chemie, metaal, papier en karton, delen van de dienstensector en de handel, etc.). Bij voldoende interesse starten we ook een lerend netwerk voor sectoren en bedrijven met meer individueel georganiseerde werktijden en roosters zoals we o.a. zien in de zorg.

Dit kun je verwachten
Op 8 december van 14.00 tot 16.00 uur nemen we je in een 2 uur durende online bijeenkomst mee in een brede introductie op het verduurzamen van arbeidstijden in collectief roosterende organisaties. We gaan hierbij specifiek in op de belasting van nachtwerk en de invalshoeken van waaruit je die belasting kan beïnvloeden en de duurzame inzetbaarheid van werknemers kan verbeteren. Aan de hand van aansprekende voorbeelden van bedrijven laten we zien hoe de theorie in de praktijk kan uitwerken. Tevens geven we een aantal concrete handvatten om zelf aan de slag te gaan!
Deelname aan het netwerk is kosteloos.

SPDI
SPDI staat voor Sociale Partners samen voor Duurzame Inzetbaarheid. SPDI is een samenwerkingsverband tussen FNV, CNV Vakmensen en AWVN, gericht op het bevorderen van Duurzame Inzetbaarheidsbeleid in sectoren en bedrijven, en werkt met subsidie van het Ministerie van SZW.

Aanmelden
Je kunt je hier aanmelden

We zien ernaar uit met jullie van gedachten te wisselen en ervaringen te delen,

Hartelijke groet,

Caroline van Wessem
Sam Groen
Jana Hazen

Deel deze pagina via: