Online bijeenkomst lerend netwerk ploegendiensten 2 februari 2023

Lerend netwerk ploegendiensten

Arbeidstijden hebben veel impact op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Denk maar aan de belasting als gevolg van onvoorspelbare werktijden of nachtarbeid. Als de arbeidsbelasting te hoog oploopt, dan kan dat leiden tot gezondheidsproblemen, achterblijvende prestaties, verminderde motivatie met mogelijk uitval tot gevolg. Dit heeft vaak grote impact zowel op de medewerker als op de organisatie. Daarom zijn duurzame arbeidstijden in het belang van medewerkers én werkgever.
SPDI wil (vertegenwoordigers van) werkgevers en werknemers bij elkaar brengen in een lerend netwerk gericht op organisaties met collectieve ploegendiensten. Met dat ‘lerend netwerk’ organiseren wij de komende tijd op regelmatige basis bijeenkomsten rondom het thema ploegendiensten en Duurzame Inzetbaarheid. We streven ernaar een groeiend aantal bedrijven en organisaties bij elkaar te brengen. Dus ook als je de bijeenkomsten tot nu toe niet hebt bijgewoond ben je van harte welkom!
De bijeenkomsten zijn gericht op kennisoverdracht, het uitwisselen van ervaring tussen bedrijven en sectoren en samen stappen zetten om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Kortom: ervaren, leren en doen! We richten ons in dit netwerk op organisaties met collectieve ploegenroosters zoals we zien in de (maak)industrie, chemie, metaal, papier en karton, delen van de dienstensector en de handel, etc).
Bij voldoende interesse starten we ook een lerend netwerk voor sectoren en bedrijven met meer individueel georganiseerde werktijden en roosters zoals we o.a. zien in de zorg.
Deelname aan het netwerk is kosteloos.

Dit kun je op 2 februari verwachten

In eerdere bijeenkomsten hebben we het verduurzamen van arbeidstijden in organisaties met collectieve ploegendiensten breed geïntroduceerd hebben. Dit hebben we vertaald naar vijf invalshoeken van waaruit je de belasting van ploegenarbeid kan beïnvloeden en de duurzame inzetbaarheid van werknemers kan verbeteren. Met de Checklist Nachtarbeid en Gezondheidsbeleid kunnen de deelnemers het beleid in de eigen organisatie beoordelen en voor stellen doen voor verbetering van het beleid. We hebben aandacht besteed aan deeltijdwerken in ploegendienst als maatregel om het werken in ploegen te verlichten.
In deze derde bijeenkomst willen we aandacht besteden aan het verminderen en voorkómen van nachtarbeid. Dit is de beste manier om de belasting van het werken in ploegen te verminderen. Maar er zijn vaak productietechnische en/of economische redenen die zich daar tegen verzetten. Aan de hand van aansprekende voorbeelden van bedrijven laten we zien dat er toch vaak mogelijkheden zijn om de hoeveelheid nachtarbeid te beperken. Waar lukt het wel, en waar niet? Welke factoren en keuzes spelen daarbij een rol? Welke handvatten biedt dit om zelf in je eigen bedrijf aan de slag te gaan?

SPDI

SPDI staat voor Sociale Partners samen voor Duurzame Inzetbaarheid. SPDI is een samenwerkingsverband tussen FNV, CNV Vakmensen en AWVN, gericht op het bevorderen van Duurzame Inzetbaarheidsbeleid in sectoren en bedrijven, en werkt met subsidie van het Ministerie van SZW.

Aanmelden

Je kunt je hier aanmelden.

We zien ernaar uit met je van gedachten te wisselen en ervaringen te delen,

Hartelijke groet,

Caroline van Wessem
Jana Hazen
Sam Groen

Deel deze pagina via: