Bijeenkomst lerend netwerk ploegendiensten: de dynamiek van arbeidsvoorwaarden en roosters

Online bijeenkomst

De dynamiek van arbeidsvoorwaarden en roosters: alleen tijd en geld?

De eerste bijeenkomst van 2024 staat in het teken van arbeidsvoorwaarden en roosters. Hoe vertaal je duurzaam roosteren in concrete arbeidsvoorwaardelijke afspraken? Welke afspraken stimuleren duurzame inzetbaarheid en welke houden dit tegen? Op al deze vragen gaan we in aan de hand van goede en minder goede voorbeelden uit de praktijk.

Programma

Ontdek een beoordelingskader voor CAO-afspraken en voorbeelden van mogelijke afspraken. We gaan wat dieper  in op de roostertoeslagen/toeslagen voor onregelmatig werken. We bespreken de keuze tussen compensatie in geld en afspraken over de aard van het werk zelf. En hoe vertaal je dit dan in de cao?

In het tweede gedeelte gaan we met elkaar actief aan de slag. Wat zijn de kansen die je in je eigen organisatie ziet en waar loop je misschien nog tegenaan? We bespreken a.d.h.v. een checklist hoe je je eigen cao kan nalopen op alle onderwerpen die met arbeidstijden te maken hebben. Uiteraard is er ruimte voor vragen en uitwisseling van ervaringen.

Het SPDI ‘Lerend netwerk ploegendiensten’

SPDI brengt (vertegenwoordigers van) werkgevers en werknemers bij elkaar in een lerend netwerk gericht op organisaties met collectieve ploegendiensten in de (maak)industrie, chemie, metaal, papier en karton, delen van de dienstensector en de handel, et. We stimuleren kennisdeling, ervaringsuitwisseling en gezamenlijke inspanningen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Kortom, ervaren, leren en doen!

Ook als je de bijeenkomsten tot nu toe niet hebt bijgewoond ben je van harte welkom! Deelname aan het netwerk is kosteloos en vrijblijvend.

Aanmelden

Je kunt je hier aanmelden, of via info@spdi-duurzaamaanhetwerk.nl (o.v.v. bijeenkomst lerend netwerk ploegendiensten 29 februari).

SPDI

SPDI staat voor Sociale Partners samen voor Duurzame Inzetbaarheid. SPDI is een samenwerkingsverband tussen FNV, CNV Vakmensen en AWVN, gericht op het bevorderen van Duurzame Inzetbaarheidsbeleid in sectoren en bedrijven, en werkt met subsidie van het Ministerie van SZW.

Deel deze pagina via: