skip to main content
  • Home
  • Er is een sectoranalyse en een sectoraal activiteitenplan, wat kunnen we daarmee op bedrijfsniveau?

Dat hangt af van de keuzes die er op sectorniveau zijn gemaakt. Je kunt het beste eerst kijken of er op de site(s) van de branchevereniging, cao-partijen of het O&O fonds informatie beschikbaar is. Hier vind je ook contactgegevens voor als je vragen hebt.

Uiteindelijk moeten duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden altijd op bedrijfsniveau tot stand komen. Dus initiatiefnemers op sectorniveau steken doorgaans veel energie in voorzieningen voor en activiteiten in individuele bedrijven.

Overweegt je bedrijf om de MDIEU-subsidie voor individuele bedrijven aan te vragen, dan is het ook handig om goed te kijken wat er op sectorniveau al is geregeld. Zo kun je hier goed op aansluiten én niet toegestane overlap voorkomen.