skip to main content
  • Home
  • Hoe creëer ik draagvlak voor het aanvragen van subsidie voor een activiteitenplan?

Door tijdig de vakbond in te schakelen en te zorgen voor goede communicatie richting alle betrokkenen is het mogelijk draagvlak te creëren. Het is belangrijk dat werkgevers er ook onderling samen uitkomen. Dat vergroot de kans van slagen. Tegelijk moeten vakbondsbestuurders erop kunnen vertrouwen dat ze bij het gehele proces worden betrokken.