skip to main content
  • Home
  • Hoe komen we van een sectoranalyse naar een activiteitenplan?

De stap tussen sectoranalyse en activiteitenplan is in de praktijk vaak groter dan de betrokken partijen denken.

Belangrijke vragen die vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers bij deze processtap moeten beantwoorden zijn:

  • Met welke knelpunten op het gebied van duurzame inzetbaarheid wil de sector aan de slag?
  • Spelen deze bij veel/alle bedrijven of loopt een specifieke groep een verhoogd risico?
  • Beschouwen werkgevers en werknemers deze knelpunten ook als het meest urgent?
  • Hoe ontwikkelen de knelpunten zich de komende jaren als er niets aan wordt gedaan?
  • Welke bestaande en nieuwe oplossingsmogelijkheden zien we?
  • Wat is de reden dat deze oplossingen er nog niet zijn of nog niet (voldoende) werken?
  • Is het mogelijk eventuele belemmeringen weg te nemen?
  • Wat is de samenhang tussen de diverse knelpunten en oplossingen?

SPDI kan dankzij subsidie van het ministerie van SZW een kosteloze ontwerpsessie verzorgen.