skip to main content
  • Home
  • Kunnen activiteiten van MDIEU ook voor uitzendkrachten worden ingezet?

Ja, dat kan als deze zijn opgenomen als doelgroep in het activiteitenplan. Dit laatste is zeker niet denkbeeldig, want de overheid verplicht sectoren en bedrijven om flexibele krachten mee te nemen in sector- en bedrijfsanalyses als zij MDIEU-subsidie willen aanvragen.

Bij de MDIEU-subsidie voor individuele bedrijven geldt de verplichting om uitzendkrachten en andere flexibele medewerkers mee te nemen in de bedrijfsanalyse als de organisatie structureel van deze groepen werkenden gebruikmaakt. Een bedrijf moet dus op zijn minst uitzoeken wat voor hen de knelpunten zijn.

Een sectoranalyse hoort een onderbouwing te bevatten van de omvang en de samenstelling van het aantal werkenden in de sector. Zijn er structureel flexkrachten binnen de sector actief, dan kan de analyse hen dus in elk geval niet negeren.