skip to main content
  • Home
  • Wanneer is het interessant om een activiteitenplan op te stellen?

Als je een extra impuls wilt geven aan het gezond, bekwaam en gemotiveerd aan het werk houden van je medewerkers, door zwaar werk te verminderen, goed werkgeverschap/opdrachtgeverschap te versterken, extra aandacht voor leren en ontwikkelen of bewustwording te stimuleren van duurzame inzetbaarheid of eigen regie op de loopbaan.