skip to main content
  • Home
  • Wanneer kan sectorvorming van belang zijn?

MDIEU-subsidie voor sectoren kan alleen worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van minstens één werknemers- en één werkgeversorganisatie. Is zo’n samenwerkingsverband nog niet aanwezig, maar bestaat er wel interesse in deze vorm van subsidie? Dan is het zaak een samenwerkingsverband tot stand te brengen.

Zulke ‘sectorvorming’ blijft een optie die interessant kan zijn, ook nu er MDIEU-subsidie beschikbaar is gekomen voor individuele bedrijven. Het is namelijk ook mogelijk sectorale en individuele subsidie te combineren. Wel moet je in dat geval (uiteraard) overlap vermijden.

De exacte spelregels voor samenwerkingsverbanden zijn te vinden op de MDIEU-site van het ministerie van SZW.