skip to main content
  • Home
  • Wat is een sector- of bedrijfsanalyse?

Een sectoranalyse is een onderzoek naar de knelpunten rondom duurzame inzetbaarheid in een sector. Een bedrijfsanalyse doet hetzelfde, maar dan op het niveau van een individueel bedrijf.

Beide analyses zijn een randvoorwaarde bij het aanvragen van MDIEU-subsidie. De sectoranalyse vervult deze rol bij de regeling voor sectoren, de bedrijfsanalyse bij de regeling voor bedrijven.

De analyse is de eerste stap richting het opstellen van een activiteitenplan en het aanvragen van subsidie.

De subsidiesite van het ministerie van SZW bevat uitgebreide uitleg over beide analyses: