skip to main content
  • Home
  • Wat is het doel van de MDIEU-regeling?

De Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) heeft twee doelen:

  1. Werkenden tot hun AOW-leeftijd inzetbaar houden.
  2. Oudere werkenden met een zwaar beroep de mogelijkheid bieden om eerder te stoppen met werken.

MDIEU omvat afzonderlijke regelingen voor sectoren en individuele bedrijven. Beide kunnen op basis van de regeling in aanmerking komen voor subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Verder geldt in beide gevallen dezelfde belangrijke voorwaarde, namelijk dat er alleen subsidie mogelijk is om eerder stoppen met werken mogelijk te maken als er óók concrete inspanningen worden verricht om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Voor deze inspanningen is ook subsidie beschikbaar. Aanvragers kunnen er ook voor kiezen om uitsluitend subsidie aan te vragen voor inspanningen voor duurzame inzetbaarheid en niet voor eerder stoppen met werken.

Lees onze samenvattingen van de twee regelingen:

Je kunt uiteraard ook terecht op de subsidiesite van het ministerie van SZW: