skip to main content
  • Home
  • Wat kost een ontwerpsessie?

Dankzij SZW-subsidie is een ontwerpsessie door SPDI kosteloos voor samenwerkingsverbanden voor sociale partners. Het schrijven van een definitieve activiteitenplan en het aanvragen van MDIEU-subsidie vallen buiten deze afspraak met SZW en vallen dus buiten de ontwerpsessie. Neem contact op met SPDI voor meer informatie over de ontwerpsessie.