skip to main content
  • Home
  • Wat kost eerder uittreden voor de sector?

De kosten voor de sector zijn meestal niet eenvoudig inzichtelijk te krijgen. Zaken die het kostenplaatje bepalen zijn in elk geval:

  • investeringen in de regeling vervroegd uittreden (RVU;
  • de volgens MDIEU verplichte uitgaven aan duurzame inzetbaarheid;
  • subsidiebijdragen;
  • eigen bijdragen;
  • eventuele inverdieneffecten;
  • het aandeel zwaar werk in de sector;
  • het deelnamepercentage.

Deze variabelen lopen per sector uiteen en zijn niet zomaar vast te stellen.

SPDI heeft daarom een Rekenmodel MDIEU Basis ontwikkeld. Dit kan sectoren helpen een schatting te maken van de kosten en baten van de MDIEU-subsidie.

Lees uitleg over het rekenmodel RVU en hoe dit in de praktijk uitwerkt.