skip to main content
  • Home
  • Wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle DI-aanpak op het gebied van gezondheid?

Ga je in je organisatie met het oog op duurzame inzetbaarheid aan de slag met gezondheid, dan wil je bereiken dat medewerkers gezond en veilig werken, nu en in de toekomst. Bij het ontwikkelen van je aanpak is het belangrijk om goed te beseffen dat je bezig bent met ‘aan context gebonden werkvermogen’. Het gaat erom of medewerkers nu of
in de toekomst worden belemmerd in hun functioneren, of dat dit dreigt te gebeuren.

Dit uitgangspunt heeft praktische gevolgen voor wat wel en niet werkt. De context bestaat aan de ene kant uit persoonlijke omstandigheden van medewerkers en aan de andere kant uit omstandigheden binnen de organisatie waarin zij werken. Deze omstandigheden hebben invloed op elkaar. Ook zijn ze op diverse punten van elkaar afhankelijk: sommige dingen werken niet als iets anders ontbreekt. Of ze beginnen opeens wél te werken zodra je op andere
terreinen óók stappen zet.

In ons Visiestuk Gezondheid vind je een model dat een totaalbeeld geeft van alle randvoorwaarden en de wijze waarop ze samenhangen en op elkaar inwerken.