skip to main content
  • Home
  • Wij zetten in onze organisatie vol in op leefstijl en een gezonde kantine. Wat kunnen we nog meer doen?

Organisaties ontwikkelen vaak veel op het gebied van voldoende bewegen, stoppen met roken, matig zijn met alcohol, gezonde voeding en zorgen voor voldoende ontspanning (BRAVO). Het effect van deze inspanningen op de algehele gezondheid van werknemers valt helaas nogal eens tegen.

Veel organisaties beseffen nog onvoldoende dat vooral het verbeteren van de werkomstandigheden enorm bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Belastende factoren in het werk hebben vaak een (zeer) grote invloed op de gezondheid van werknemers. Hier heb je als werkgever bovendien de meeste invloed op. Wil je voorkomen dat medewerkers gezondheidsklachten ontwikkelen, kijk dan dus in de eerste plaats naar de werkplek en het werkproces.

De bonus is dat merkbare inspanningen op dit terrein de ruimte vergroten om met werknemers in gesprek te gaan over vitaliteit en leefstijl. Beleid op deze terreinen kan een goede aanvulling zijn.