skip to main content
  • Home
  • Expeditieregeling

Veel bedrijven en organisaties worstelen momenteel met knelpunten rond kwaliteit en toekomst van werk. Tegelijkertijd is er al veel bekend over wat wel en niet werkt. SZW stimuleert door middel van de Expeditieregeling het breder toepasbaar maken van die kennis door het subsidiëren van onderzoek naar succesfactoren bij het implementeren van interventies of werkwijzen.

Eind 2022 is SPDI gestart met projecten op het gebied van:
– Impact van technologie op werk
– Eigen regie en autonomie
– Zwaar werk

We werken hiervoor samen met drie onafhankelijke onderzoeksinstellingen, nl. Hogeschool Saxion, Hogeschool Windesheim en TU Delft. We doen in ieder thema pilots waarin we gaan experimenteren met bestaande interventies. Deelnemers doen mee aan een lerend netwerk. De eerste resultaten worden eind 2024 verwacht.

Wil je meer weten, neem dan contact met ons op.