skip to main content
  • Home
  • Landelijk Festival Duurzame Inzetbaarheid 2022

Heb jij het Landelijk Festival Duurzame Inzetbaarheid op 8 november 2022 gemist of wil je een lezing, presentatie of workshop nog eens terugzien? Op deze pagina hebben we nagenoeg alle bijdragen voor je verzameld.

Het grote Ervaren, leren, doen! boek

Een cadeautje van SPDI voor iedereen die aan de slag wil met duurzame inzetbaarheid: het grote ervaren, leren, doen boek. Een behulpzame gids bij al je inspanningen voor duurzame inzetbaarheid.

Plenaire opening door Arjen Banach

Arjen Banach is veelgevraagd spreker op het gebied van verandering en innovatie, leiderschap, werkgeluk en duurzame inzetbaarheid. Met zijn vernieuwende en innovatieve kijk op hoe winnende organisaties in de wereld van morgen zijn georganiseerd staat hij wekelijks op het podium op professionals door heel Nederland te inspireren. In november 2019 verscheen zijn boek “Organisatievibe” over het creëren van een toekomstgerichte en inspirerende organisatiecultuur. In 2018 werde hij uitgeroepen tot een van de meest veelbelovende sprekers van Nederland. Arjen heeft met zijn keynote speech het Landelijk Festival Duurzame Inzetbaarheid geopend. Hij zet de toon voor het Festival dat in het teken staat van ervaren, leren en doen!

Workshop De zwaar werk puzzel oplossen

Workshopleiders: Mark Fleuren – Dexis Arbeid en Marike Schooneveldt – FNV

Er zijn al heel veel oplossingen beschikbaar om zwaar werk te verbeteren, maar de praktijk is weerbarstig. Voor het doorvoeren van een verandering zijn er meerdere puzzelstukjes nodig die goed in elkaar moeten vallen. In deze workshop kijken we naar die puzzelstukjes en hoe je meer resultaat kunt behalen door aan alle stukjes aandacht te geven. Ontdek welk puzzelstukje voor jou de sleutel tot succes kan zijn. Mark Fleuren en Marike Schooneveldt, beiden deskundig op het gebied van veiligheid, gezondheid en ergonomie begeleiden deze workshop.

Workshop Digitaal Skills Paspoort

Workshopleiders: Claudia Klarenbeek – Volandis en Jos Sanders HAN University of Applied Sciences

Tijdens de workshop bespreken we wat het DSP is, wat onze ervaringen zijn, hoe het DSP kan helpen bij het nemen van de eigen regie door de werknemer en wat de rol hierbij is van de werkgever.
Als lector bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en senior onderzoeker bij TNO houdt Jos Sanders zich bezig met toegepast wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek naar hoe we verduurzaming van de inzetbaarheid van vooral praktisch geschoolden kunnen realiseren.
Claudia Klarenbeek, projectleider Digitaal Skills Paspoort, bij Volandis ziet voor de Bouw & Infra kansen in ontwikkeling en waardering (reflectie). Duurzaam inzetbaar zijn, is zorgen voor beweging!

Workshop Het zelfroosterspel

Workshopleider: Jan de Leede – ModernWorkx

Het succes van zelfroosteren staat en valt met het gedrag van de teamleden. Natuurlijk moeten er goede regels zijn en handige software. Maar daarna begint het moeilijke stuk: het gedrag van de medewerkers. Het is vaak geven en nemen, elkaar wat gunnen, flexibel zijn. En hoe ga je om met mensen met een grote mond… Met elkaar het goede gesprek hierover voeren is een hele kunst. Het zelfroosterspel wil het gesprek over alle hot issues rondom zelfroosteren op gang brengen; op een laagdrempelige manier. In deze workshop doen we een verkorte versie van het zelfroosterspel. Discussie verzekerd!

Praktijkverhaal: Praktijkvoorbeeld De Kok-Bouwgroep: Loopbaan in de steigers

Workshopleiders: Robert Soeterbroek – FNV Bouw & Infra, Ramon Linger – FNV Bouw & Infra en Anushka van den Broek – De Kok Bouwgroep

De bouwsector staat voor een grote uitdaging. Het werk is vaak fysiek zwaar, er zijn grote tekorten aan goede vakkrachten en er moet meer gebouwd worden. Duurzame inzetbaarheid is dan ook van groot belang. Robert Soeterboek en Ramon Linger, consulenten duurzame inzetbaarheid van FNV Bouw & Infra en Anushka van den Broek (procesmanager) en Wesley van Oosterhout (uitvoerder en OR-lid) van De Kok Bouwgroep vertellen hoe je met gebundelde krachten werknemers in beweging krijgt én betrokken houdt. En hoe beleid, ingebed in de organisatie, ervoor zorgt dat je successen behaalt.

Workshop Deeltijdwerk in ploegen

Workshopleiders: Peter Hagesteijn – Shiftplan en Erwin van Zandvoord – FNV

Een goede organisatie van arbeidstijden is voor veel organisaties essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. De oplossingen die zij hierbij kiezen, dragen helaas lang niet altijd bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dat kan wél door een goede balans te vinden tussen de behoeften van organisatie en medewerkers. Zeker in ploegendiensten is dat een blijvende uitdaging. 
Eén van de oplossingen om de belastende aspecten van arbeidstijden te verminderen, kan deeltijd werken zijn. Maar is dit altijd een oplossing? En zo ja, wanneer dan? En wat komt daarbij kijken? En is het in standaard ploegendiensten überhaupt te organiseren? In deze workshop nemen Peter Hagesteijn en Erwin van Zandvoort, ervaren adviseurs Arbeidstijden, je hierin mee en bespreken zij hoe deeltijdwerken in ploegen via een gestructureerde en gebalanceerde aanpak vorm kan worden gegeven. 

Workshop Organisatiecultuur

Workshopleider: Judith Weuring – Great Company Culture

Judith Weuring is corporate antropoloog en spreker. Rode draad in haar carrière is een combinatie van antropologie en duurzaamheid. Een organisatie aan de praat krijgen. Mensen in beweging zetten. Verandering vormgeven. Dat vraagt om inzicht in cultuur, gedraag en structuur. Dat vraagt om de juiste impuls. Als antropoloog kijkt Judith naar het gehele systeem en specifiek naar hoe verschillende cultuur- en structuurelementen zich tot elkaar relateren. Zo gaat zij op zoek naar de veranderpotentie. Tijdens het Landelijk Festival Duurzame Inzetbaarheid neemt ze de deelnemers mee in deze zoektocht. Judith geeft inzichten en inspiratie over hoe je verandering het beste kan aanpakken.

Workshop Inzicht in arbeidsverhoudingen

Workshopleider: Reinier Hoogendorp – Basis en Beleid

Arbeidsverhoudingen. We hebben daar allemaal een beeld bij maar dat is niet altijd hetzelfde of even scherp. Toch snappen we dat arbeidsverhoudingen een belangrijke factor zijn om van DI-beleid een succes te maken. In de workshop maken we concreet wat arbeidsverhoudingen zijn en met welke stuurfactoren je de arbeidsverhoudingen kunt beïnvloeden. Arbeidsverhoudingen blijken helemaal niet zo zacht, en sluiten juist heel goed aan op hardere aspecten zoals een organisatiestructuur. Verder komt aan bod hoe de arbeidsverhoudingen in jouw organisatie inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt kunnen worden via het dialoogspel dat SPDI heeft gemaakt. In de workshop spelen we een korte demo. Het spel is na afloop kosteloos digitaal beschikbaar.
Reinier Hoogendorp, ervaren SPDI adviseur, adviseert al vele jaren bedrijven, sectoren en sociale partners over DI-beleid.

Praktijkverhaal: Praktijkvoorbeeld in de schoonmaakbranche: “Eigen Regie”

Workshopleider: Janet Knoop – CNV/James

Niet veel mensen hadden vroeger de wens om in de schoonmaak te gaan werken. Veel hebben andere wensen en ambities maar niet de financiële middelen om hier uitvoering aan te geven. Om hen verder te helpen kunnen werknemers in de schoonmaak een budget aanvragen voor het volgen van een opleiding waarmee ze de kans krijgen om werk buiten de schoonmaak te gaan doen. Janet Knoop, projectleider en loopbaancoach, zal vertellen hoe James deelnemers begeleidt bij de keuze van de juiste opleiding en het aanvragen van het budget.

Workshop Duurzame Inzetbaarheid – Naar een haalbaar actieplan

Workshopleider: Tom Gibcus – A-advies

Vind jij als werkgever, HR-manager of OR-lid duurzame inzetbaarheid belangrijk, maar weet je niet hoe je het binnen jouw organisatie moet aanpakken? Dan is deze workshop iets voor jou!
Waar staat jouw organisatie? Zijn alle betrokken partijen er wel klaar voor? Op welke thema’s gebeurt er iets en op welke niets? En als alle neuzen dezelfde kant op staan, hoe pak je het dan aan?
Tom Gibcus, SPDI adviseur, neemt je tijdens de workshop mee in de rol van de stakeholders, het belang van een samenhangende DI-aanpak en de kracht van een participatieve werkwijze. Daarnaast werken we door met een snelle, eenvoudige, praktijkgerichte werkvorm, zodat je naar huis gaat met een eerste opzet voor een haalbaar actieplan Duurzame inzetbaarheid voor jouw organisatie.

Terugblik workshop Tom Gibcus: Van idee naar haalbaar actieplan

Workshop Alles over de menukaart MDIEU

Workshopleiders: Astrid Severijnen en Ans van den Berg – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt in de periode 2021 – 2025 subsidie beschikbaar aan sectoren voor duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)). 

Voor de MDIEU heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een menukaart ontwikkeld. Het doel is het bieden van informatie en inspiratie voor het maken van een activiteitenplan – de basis voor een subsidieaanvraag. Op dit moment wordt de menukaart vernieuwd. Ans van den Berg (senior beleidsmedewerker) en Astrid Severijnen (coördinerend beleidsmedewerker) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geven uitleg over de vernieuwde menukaart, vertellen welke DI-thema’s subsidiabel zijn en hoe u de menukaart kunt inzetten. 

Zie voor meer informatie: website Uitvoering van Beleid / MDIEU

Workshop Leerambassadeurs

Workshopleiders: Isabel Coenen en Laura Monden – FNV

Wil jij ook de aandacht voor leren in je organisatie vergroten? Laat je inspireren door Isabel Coenen en Laura Monden van FNV die vertellen hoe Leerambassadeurs je hierbij kunnen helpen om medewerkers aan het leren te krijgen én om de zichtbaarheid van de leermogelijkheden te vergroten. Kom leren hoe dit werkt in de praktijk.

Workshop Impact van technologie op werk: technologie volgt mens

Workshopleider: Wouter van der Torre – TNO

De impact van nieuwe technologie op taken en arbeidsomstandigheden van werkenden is afhankelijk van hoe die technologieën worden ingevoerd. Wordt in de business case alleen gekeken naar de prestaties van het systeem en de terugverdientijd? Of wordt bij die business case ook nagedacht over de taken die ‘overblijven’ voor de werkenden. Zijn deze taken uitdagend en gevarieerd? Heeft de werkenden voldoende autonomie? Hoe kunnen innovatieprojecten zo worden ingericht dat werkenden en hun belangen in een vroeg stadium worden meegenomen? Met als doel zowel de organisatieprestaties te optimaliseren als een goede kwaliteit van arbeid te bieden.

Workshop Eigen Regie en Duurzame Inzetbaarheid – van leren naar actie

Workshopleider: Annet de Lange – Open Universiteit/Berenschot

In deze bijdrage zal Annet de Lange op interactieve manier stil staan bij de thema’s: eigen regie, duurzame inzetbaarheid en welke rol actieleren kan spelen op verschillende niveaus in de organisaties voor het bevorderen en vertalen van eigen regie. Hierbij zal zij stil staan bij actieleren in kleine teams, actieleren vanuit HR en actieleren op regionaal niveau. Zij zal haar verhaal baseren op wetenschappelijk onderzoek en het publiek concrete voorbeelden geven en laten ervaren van het actieleren over het thema duurzame inzetbaarheid.

Workshop Werkdruk

Workshopleider: Joyce Schaeffer – AWVN

Veel sectoren, organisaties en medewerkers worstelen met een oplopende werkdruk. Naast concrete interventies is er vaak ook behoefte om grip te krijgen op het begrip werkdruk: Wat is het? Hoe ontstaat het? Hoe groot is het probleem? En wat kunnen we eraan doen? Om vervolgens de juiste interventies te kiezen. SPDI helpt hierbij.
Joyce Schaeffer, ervaren SPDI adviseur en gespecialiseerd in werkdruk, neemt je mee in het begrip werkdruk: hoe werkdruk ontstaat, en waarom het een zo veelkoppig vraagstuk is. Dat maakt ook dat er vele manieren zijn om werkdruk aan te pakken. Hoe analyseer je de werkdruk in jouw organisatie en wat kan je eraan doen? Daarover gaat deze workshop.

Praktijkverhaal: Aandacht voor generaties

Workshopleiders: Anja Dujardin-van Zoelen- FNV en Lia Meeus – FNV Metaal

Kun je goed samenwerken met jongere en oudere collega’s? Hoe belangrijk is werken voor de verschillende generaties eigenlijk? Samenwerken gaat beter als je weet wat de ander drijft. Hoe je tegen werk aankijkt is  onder andere afhankelijk van je leeftijd. We geven inzicht in de verschillen tussen de generaties en de gevolgen voor samenwerken, communiceren en leidinggeven. Wat betekent dat voor het aannemen van nieuw personeel, de samenstelling van teams en goed werkgeverschap. Deze elementen komen aan bod in deze workshop.

Workshop Duurzame Flexibiliteit

Workshopleiders: Sam Groen – FNV en Jana Hazen – AWVN

De sterke toename van flexwerk is een van meest ingrijpende veranderingen van de arbeidsmarkt in de voorbije decennia. Inmiddels is iedereen er echter wel van doordrongen dat deze flexibilisering hand in hand gaat met afnemende kwaliteit van arbeid. De druk om de te ver doorgeschoten externe flex te beperken neemt toe, en er is wetgeving in de maak om dit beter te reguleren. Bedrijven hebben echter wel behoefte aan wendbaarheid, om in te kunnen spelen op wisselende omstandigheden. Wat zijn de mogelijkheden om flexibiliteit op een meer duurzame manier vorm te geven? Hoe maak je de goede keuzes in overleg met alle betrokkenen in het bedrijf, waardoor een optimale balans wordt gevonden tussen de wendbaarheidsbehoefte van het bedrijf en de duurzame inzetbaarheid van de werkenden? SPDI adviseurs nemen je mee in de visie van SPDI hierover en de werkwijze waarmee SPDI de komende jaren in de praktijk aan de slag wil.

Workshop Anders Organiseren

Workshopleider: Hans Kommers – ST-Groep

Bevorderen van duurzame inzetbaarheid met gelijktijdige verbetering van productiviteit; kan dat? Jazeker. Er moet een goede balans zijn in de eisen die het werk stelt en de mogelijkheden die mensen hebben om problemen op te lossen. Dat draagt bij aan duurzame inzetbaarheid en biedt de werknemer tegelijkertijd de mogelijkheid om goed te presteren.
Hoe kom je tot die balans? Wat zijn precies de organisatorische randvoorwaarden die hieraan bijdragen? En hoe vul je die concreet in? En wat zijn voorbeelden uit de praktijk?
In een interactieve workshop zal Hans Kommers, ervaren organisatieadviseur bij de ST-groep, je meenemen in de theorie en je vervolgens uitdagen om te kijken hoe dat eigenlijk bij jouw organisatie zit. Liggen daar nog kansen om het werk beter te organiseren met het oog op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers? Dan mag je hem op jouw beurt uitdagen om daarover mee te denken.

Workshop Werkgeluk

Workshopleiders: Ike Wiersinga en Tamara Westerink – CNV

Voelen dat je op de goede plek zit. Fluitend naar je werk. Plezier met collega’s. Het zijn allemaal signalen dat jij gelukkig bent op je werk. Wist je dat gelukkig zijn in je werk de belangrijkste voorwaarde is om ook buiten je werk gelukkig te zijn? Wie werkt met plezier is bovendien productiever, innovatiever, minder snel ziek en ervaart meer voldoening uit het werk. Tijdens de workshop werkgeluk gaat het over de tools die werknemers & werkgevers in handen hebben om het werkgeluk te vergoten. Wil jij meer weten over werkgeluk en je eigen werkplezier of het werkplezier in jouw organisatie vergroten? Neem dan deel aan deze workshop.
Ike Wiersinga en Tamara Westerink werken bij CNV Vakmensen en zijn daar onderdeel van het Werkgeluk team. Samen hebben zij talloze workshops gegeven in diverse organisaties en hebben zij het werkgeluk van medewerkers in bedrijven in beweging gebracht.

Workshop Aan de slag met een stimulerende leercultuur

Workshopleider: Margreet Xavier AWVN

Medewerkers voeren eigen regie over hun eigen ontwikkeling. Wat vraagt dat van uw organisatie? Met het AWVN vijf fasen model leercultuur als leidraad positioneert u de huidige leercultuur. Van daaruit geeft u uw ambitie aan. In kleine groepjes gaat u in gesprek met deelnemers met vergelijkbare uitdagingen. U verkent met uw groepsgenoten uw volgende stap om de ambitie dichterbij te brengen. Dit aan de hand van het model en daarop gebaseerde gerichte vragen en input van uw groepsgenoten. Margreet Xavier, ervaren SPDI adviseur duurzame inzetbaarheid en gespecialiseerd in leercultuur, begeleidt de workshop met inzicht aan welke knoppen te draaien om eigen regie te laten werken.