skip to main content
  • Home
  • Landelijk Festival Duurzame Inzetbaarheid 2023

Heb jij het Landelijk Festival Duurzame Inzetbaarheid van 7 november 2023 gemist, of wil je een lezing, presentatie of workshop nog eens terugzien? Op deze pagina hebben we nagenoeg alle bijdragen voor je verzameld.

DI-actieplanner: boekje met lees-, kijk- en luistertips en overzicht DI-tools

Alle bezoekers van het Landelijk Festival Duurzame inzetbaarheid ontvingen de DI-actieplanner als stimulerend presentje. Met lees-, kijk- en luistertips en een lijst met praktische tools biedt dit handige boekje volop inspiratie voor al je DI-projecten. En vanzelfsprekend is het ook gewoon beschikbaar voor wie er op 7 november niet bij kon zijn!

=========================================================================

Tool: start de DI-dialoog met gesprekskaarten

Het is belangrijk dat we in Nederland vaker met elkaar in gesprek gaan over duurzame inzetbaarheid. Maar ja, waar begin je? Tijdens het festival waren op alle tafels gesprekskaarten te vinden die hierbij kunnen helpen. Ze bieden zes verschillende invalshoeken om de dialoog te starten. Tot welke leuke, verrassende en interessante gesprekken leiden de kaarten binnen jouw organisatie?

=========================================================================

Plenaire opening door Ayca Szapora

Als er ergens een plek is waar Ayca Szapora tot haar recht komt, is het wel op een festival waar verandering centraal staat. Deze neurowetenschapper, cognitief psycholoog, zelf-realisatiecoach en bedrijfskundige weet alles over dit onderwerp. En bovenop al het voorgaande is ze ook nog een gepassioneerd spreker. In haar keynote maakt ze kennis toegankelijk voor een breed publiek door de brug te slaan tussen wetenschap en de concrete toepassing hiervan in de praktijk.

=========================================================================

Workshop Baanbrekend Perspectief: Duurzaam inzetbaar tot én na je pensioen

Workshopleider: Karin Kalverboer – Zorg Innovatie Forum

De samenleving vergrijst, er is krapte op de arbeidsmarkt en er wordt steeds meer van werknemers gevraagd. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, wordt in deze workshop het project Baanbrekend Perspectief toegelicht. Hierin krijgen 60-plussers aan het einde van hun loopbaan de kans om zich door te ontwikkelen, hun ervaring en kennis in te zetten en zingevend actief te blijven.
Karin Kalverboer geeft in de workshop concrete aanbevelingen zodat u daarna in uw organisatie een vervolg kan geven aan Baanbrekend Perspectief.

=========================================================================

Workshop Bedrijfsaanpak leren en ontwikkelen die wel werkt!

Workshopleiders: Margreet Xavier – SPDI-adviseur/AWVN en Tom Gibcus – SPDI-adviseur/A-advies

Wil je weten hoe je als organisatie medewerkers kan activeren in hun ontwikkeling? Voor hun huidige baan, hun loopbaan of hun arbeidsmarktwaarde? Met een korte checklist kijk je waar je organisatie staat in het stimuleren van leren en ontwikkelen. Je wordt uitgedaagd je ambitie te formuleren. Vanuit het verschil tussen stand van zaken en de door jou geformuleerde doelen krijg je handvatten om dichterbij je ambitie te komen.

=========================================================================

Workshop De roostergame als veranderinstrument

Workshopleiders: Henk-Jan Messchendorp en Naima van Willigenburg – SPDI adviseur/FNV

Plannen en roosteren kan worden beschouwd als een proces van het regisseren van de toekomst, het maken van beslissingen en het voeren van een dialoog over de balans werk privé. Het voorspellen en het afwegen van belangen voor de organisatie en het personeel is nodig om uiteindelijk elke dag de roosterpuzzel op te lossen.
In deze workshop nemen we de jullie mee in de “geheimen” van het roosterproces en laten we de deelnemers zien op welke wijze een game als innovatief veranderinstrument in de praktijk toepasbaar is. Daarnaast geven we inzicht in gedrag en veranderkunde rond roosters en inzet. Een workshop die je vanaf dat moment anders laat kijken naar de wereld van planning en inzet met behulp van jouw eigen creatieve brein.

=========================================================================

Workshop De zwaar werk puzzel oplossen

Er zijn al heel veel (sectorale) oplossingen beschikbaar om zwaar werk te verbeteren, maar de praktijk is weerbarstig. Waarom lukt het niet om een beschikbare oplossing om zwaar werk aan te pakken succesvol te implementeren? Voor het doorvoeren van een verandering zijn er meerdere puzzelstukjes nodig die goed in elkaar moeten vallen. In deze workshop kijken we naar die puzzelstukjes en hoe je meer resultaat kunt behalen door aan alle stukjes aandacht te geven. Ook zoomen we in op een aantal praktijkvoorbeelden van bedrijven die met dit vraagstuk aan de slag zijn gegaan. Wat kunnen we daarvan leren?

=========================================================================

Workshop Duurzame flexibiliteit: bedrijf in balans

Workshopleider: Anneke Goudswaard – TNO

Duurzame flexibiliteit: wat betekent dit en hoe bereik je het in jouw organisatie? Hoe vind je een balans tussen de wendbaarheid van het bedrijf en de duurzame inzetbaarheid van het personeel? Wat is nut en noodzaak van flexibilisering voor de eigen organisatie? Hoe zorg je er voor dat jouw organisatie een bewuste keuze maakt voor een mix aan flexibiliteitmaatregelen? Hoe kun je daarbij de gevolgen voor bedrijf en personeel goed afwegen?
Anneke Goudswaard, TNO onderzoeker/adviseur, neemt je tijdens deze workshop mee in de uitgangspunten voor duurzame flexibiliteit en geeft een stappenplan om hiermee binnen de eigen organisatie mee aan de slag te gaan.

=========================================================================

Workshop Duurzame inzetbaarheid: arbeidsverhoudingen en cao-afspraken

Workshopleiders: Loes Videler – FNV, Jan de Kramer – AWVN en Nick Hinsenveld – AWVN

Om de aandacht voor duurzame inzetbaarheid te stimuleren is het voor sociale partners belangrijk om hierover cao-afspraken te maken. Niek Hinsenveld en Loes Videler gaan in deze workshop in op het maken van afspraken in de CAO en hoe constructieve arbeidsverhoudingen daaraan kunnen bijdragen.

=========================================================================

Workshop Duurzame Inzetbaarheid: in beweging met DI coaches

Workshopleiders:
Reinier Hoogendorp – SPDI adviseur/Basis en Beleid en Linda Lokhoff – SPDI adviseur/A-advies

Heb jij het gevoel dat werkgevers en werknemers weinig urgentie voelen als het gaat over duurzame inzetbaarheid? Wordt het mooie en nuttige DI aanbod nog onvoldoende wordt benut?
In deze workshop gaat SPDI in op onze bevindingen rondom het inzetten van DI-coaches voor het benaderen en activeren van werkgevers en werknemers. Allemaal staan ze namelijk voor dezelfde uitdaging: bedrijven en werknemer in beweging krijgen. In de sessie delen we de inzichten over de effectiviteit van DI-coaches bij het activeren van doelgroepen. Wat zijn de randvoorwaarden, succesfactoren en hobbels waar je rekening mee moet houden?

=========================================================================

Workshop Duurzame inzetbaarheid: met een haalbaar actieplan!

Workshopleider: Tom Gibcus – SPDI adviseur/ A-advies

Vind jij als werkgever, HR-manager of OR-lid duurzame inzetbaarheid belangrijk, maar weet je niet hoe je het binnen jouw organisatie moet aanpakken?
Wat wil jouw organisatie met duurzame inzetbaarheid bereiken? Met welke ontwikkelingen hebben organisaties en medewerkers te maken? Zijn alle betrokken partijen er wel klaar voor? Op welke thema’s gebeurt er iets en op welke niets? En als alle neuzen dezelfde kant op staan, hoe pak je het dan aan?
Tom Gibcus, SPDI adviseur, neemt je tijdens de workshop mee in de rol van de stakeholders, het belang van een samenhangende DI-aanpak en de kracht van een participatieve werkwijze.

=========================================================================

Workshop Hersenkracht door ritme

Workshopleiders:
Bart Fermie – Docent percussie en Frans van Erkel – Filmmaker en componist/muzikant

Wist je dat je door nieuwe dingen te leren en te repeteren je hersenkracht groter kan maken? Juist als het moeilijk is en je blijft oefenen maken je hersenen nieuwe verbindingen aan.
Bart en Frans gaan letterlijk met je aan de slag! Na een kort college ga je iets nieuws leren en repeteren.
Ritmes die nieuwe verbindingen aanmaken en wie weet je nieuwe inzichten geven voor in je werk en privé, maar vooral drie kwartier veel beweging en plezier!

=========================================================================

Workshop Het dialoogspel: arbeidsverhoudingen op tafel

Workshopleiders:
Ditmer Rouwenhorst – SPDI adviseur/AWVN en Reinier Hoogendorp – SPDI-adviseur/Basis en Beleid

De manier waarop we in de organisatie met elkaar omgaan, zoals leidinggevenden met medewerkers, maar ook medewerkers onder elkaar, heeft invloed op hoe vitaal en betrokken medewerkers zich voelen. SPDI heeft daarom een dialoogspel ontwikkeld waarmee de arbeidsverhoudingen in een organisatie of afdeling bespreekbaar wordt gemaakt en inzicht geeft in de stappen die kunnen worden gezet om de verhoudingen te versterken. In deze workshop ga je het dialoogspel spelen met anderen. Aan de hand van vragen en schuiven van pionnen krijg je spelenderwijs inzicht in de factoren die van invloed zijn op de arbeidsverhoudingen.

=========================================================================

Workshop Ontwerpsessie Duurzame flexibiliteit

Workshopleiders: Jana Hazen – SPDI adviseur/AWVN en Sam Groen – SPDI adviseur/FNV

Neemt het aantal flexwerkers in jouw bedrijf ook toe? En denk je naast de wendbaarheidsbehoefte van je organisatie ook aan effecten op de kwaliteit van werk, producten/diensten en de duurzame inzetbaarheid van die flexwerkers? Wacht dan niet op meer regulerende wetgeving en verken de talloze mogelijkheden om zelf duurzame flex te organiseren.
We schetsen enkele trends en laten je bedrijf positioneren op wendbaarheidsbehoefte en invulling hiervan. Vanuit deze positionering verken je welke stappen je kunt zetten om de flexbehoefte te verduurzamen. Is de wendbaarheidsbehoefte beïnvloedbaar of juist de invulling anders te organiseren. Hoe maak je de goede keuzes in overleg met alle betrokkenen in het bedrijf, voor een optimale balans tussen wendbaarheidsbehoefte van het bedrijf en de duurzame inzetbaarheid van de werkenden? SPDI adviseurs nemen je mee in de SPDI-aanpak duurzame flexibiliteit en geven concrete handvatten hoe je hier in je eigen organisatie mee aan de slag kunt.

=========================================================================

Workshop Ploegendienst in beweging

Workshopleiders: Jana Hazen – SPDI adviseur/AWVN en Peter Hagesteijn – AWVN

De meeste mensen weten wel dat werken in ploegendienst veel impact heeft op de duurzame inzetbaarheid. Nachtwerk is ongezond en ook kan ploegendienst het sociale leven en de werk-privé balans verstoren. Vroeg of laat plukt ook de organisatie de zure vruchten, in de vorm van verminderde betrokkenheid en motivatie, achterblijvende prestaties en uitval. De praktijk leert echter dat zonder visie of beleid, duurzame oplossingen lastig te realiseren zijn.
Hoe kom je tot duurzame roosters? In deze workshop doorlopen we op een interactieve manier een 6-puntenplan.

=========================================================================

Workshop Praktijkvoorbeeld: de bijdrage van anders werken aan duurzame inzetbaarheid

Workshopleider: Jos Ebbinge – Dura Vermeer

“Dura Vermeer ziet het belang van duurzame inzetbaarheid van medewerkers in, vandaar dat zij de afgelopen jaren de organisatie hebben ontwikkeld naar een horizontale werkstructuur met succes. Joris Ebbinge zal namens Dura Vermeer toelichten hoe zij de organisatie hebben veranderd naar het werken in ‘Waardestromen’ en ‘Bouwteams’ die samen verantwoordelijk zijn”.

=========================================================================

Workshop Reduceren van verzuim, hoe doe je dat?

Workshopleiders:
Chantal Nijhuis – SPDI adviseur/A-advies, Danny Veenstra – Bannink en Herjan Damhuis – OVGM

Net als veel andere bedrijven vroeg ook Bannink Packaging in Coevorden zich af hoe het hoge ziekteverzuim te kunnen keren. Samen met OVGM bedachten ze een plan. Door goed te luisteren naar medewerkers en door het trainen en begeleiden van leidinggevenden in het omgaan met verzuim wist Bannink het ziekteverzuim in een half jaar tijd meer dan te halveren! In deze workshop vertellen Danny Veenstra, productieleider en coach Herjan Damhuis hoe zij met hun aanpak het succes hebben gerealiseerd.

=========================================================================

Workshop Ruimte voor Eigen Regie

Workshopleiders:
Menno Vos – Hogeschool Windesheim en Marie Thérèse Rooijackers – SPDI adviseur/FNV

Wil je weten hoe je de wendbaarheid van werknemers kunt realiseren èn die van je organisatie kunt vergroten?
En wist je dat versterken van autonomie leidt tot meer eigen regie? Menno Vos en Marie Thérèse Rooijackers-Bos nemen je in deze workshop mee hoe autonomie van werknemers versterkt kan worden door te draaien aan de ‘knoppen’ Richting, Ruimte en Ruggensteun. We vertellen je over ervaringen in de praktijk en laten je zelf aan de slag gaan met deze 3R-methodiek.

=========================================================================

Workshop Serious Game: Leiding geven aan autonomie

Workshopleider: Mirjam Schilte – Salsaparilla

Als mensen invloed hebben op hun werk, kunnen ze hun werkdruk beter reguleren en voelen ze zich meer verantwoordelijk. Het geven van meer autonomie aan medewerkers vraagt om een andere manier van leidinggeven. Het A+O fonds Rijk heeft een ‘serious game’ laten ontwikkelen om leidinggevenden hiermee te laten experimenteren.
In deze game neem je deel aan een aantal ‘dilemmakamers’, waarin situaties worden ervaren. Hiervoor ga je met elkaar in gesprek en ervaar je wat (gebrek aan) autonomie voor jou betekent en bedenk hoe jij -als leidinggevende- meer autonomie voor jouw medewerkers zou kunnen creëren en wat dat voor jou als leider gaat betekenen.

=========================================================================

Workshop Succesvol realiseren van veranderingen

Workshopleider: Cees Reezigt – Hanzehogeschool Groningen

Duurzame inzetbaarheid realiseren vraagt om veranderingen van mensen bijvoorbeeld of van de organisatie van het werk. Adviezen over succesvol veranderen gaan vaak over bevorderende en stimulerende factoren. Maar er zijn ook kritische factoren, die verandering belemmeren als daar geen aandacht voor is. Daar gaat deze workshop over. Met andere woorden; wat moet je beslist vermijden wanneer je succesvol verandering tot stand wil brengen!

=========================================================================

Workshop Tijd voor afwisselend werk in de schoonmaak

Workshopleider: Pim van Dorst – VHP Human Performance

Schoonmaken is fysiek zwaar werk, onder andere doordat schoonmakers langdurig en vaak eenzijdige bewegingen uitoefenen. Taakroulatie, ofwel het afwisselen van verschillende schoonmaaktaken die een andere fysieke belasting met zich meebrengen, kan hier een oplossing zijn. Dit lijkt een eenvoudige oplossing, maar in de praktijk komt hier toch meer bij kijken. In deze workshop vertelt Pim van Dorst van VHP Human Performance over een pilot die in het najaar van 2022 is uitgevoerd bij vier schoonmaakbedrijven op Schiphol. Hierbij komen de uitdagingen en meerwaarde voor taakroulatie aan bod.

=========================================================================

Workshop Tijd voor verzuimcijfers

Workshopleider: Gaston Dollevoet – Dexis Arbeid

Inzicht krijgen in verzuimoorzaken?
Er zijn een aantal veelgebruikte verzuimparameters zoals het verzuimpercentage, de meldingsfrequentie en de gemiddelde verzuimduur. Hoe kijk je naar deze cijfers en geven die antwoord op de vragen die je hebt?
In deze workshop kijken we naar de vragen die je wilt beantwoorden en hoe je aan de gegevens komt om werkelijk inzicht te krijgen. We gaan in op de interpretatie van de standaard verzuimcijfers maar ook op het benutten van vergelijkingen met externe bronnen.

=========================================================================

Uitzendkrachten: duurzame inzetbaarheid in een driehoeksrelatie

Workshopleiders: Chantal Huinder – Doorzaam en Sam Groen – SPDI adviseur/FNV

Uitzendkrachten zijn een vaak vergeten groep in de aanpak van duurzame inzetbaarheid. Uitzendkrachten bevinden zich in een driehoeksrelatie met het uitzendbureau en de inlenende organisatie. Als het gaat om duurzame inzetbaarheid loopt de uitzendkracht in de praktijk meer risico en is hij of zij sterk op zichzelf aangewezen. Welke invloed hebben de krappe arbeidsmarkt en het aangekondigde vergunningenstelsel van de overheid hier op?
In deze workshop laten SPDI adviseur Sam Groen en Chantal Huinder, directeur van Doorzaam, zien welke rol de drie spelers in de driehoek hebben in een goede aanpak van duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. Daarbij hebben zij speciale aandacht voor de inlenende organisatie. Zij presenteren een analysemodel, een checklist en een koerskaart om het gesprek hierover op gang te brengen.

=========================================================================

Workshop Van bewustwording naar beweging in de traditionele sector Transport & Logistiek

Workshopleiders: Daphne van Paassen – STL werkt en Sandra Klinkers – STL werkt

Hoe breng je een traditionele, hands-on sector in beweging op duurzame inzetbaarheid? Net als in veel bedrijven regeert bij bedrijven in de transport en logistiek vaak de waan van de dag. Hoe is het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) erin geslaagd om in bedrijven toch tijd vrij te maken voor aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Wat leverde het bedrijven concreet op die met de STL-aanpak aan de slag gingen? Hoe zijn medewerkers betrokken? In deze workshop deelt STL concrete bedrijfsvoorbeelden uit de sector.

=========================================================================

Workshop Verhoogd gebruik nieuwe technologie met de Digi-DI-aanpak

Workshopleiders:
Margreet Xavier – SPDI adviseur AWVN en Marie Thérèse Rooijackers – SPDI-adviseur/FNV

Nieuwe technologie levert vaak niet het gewenste rendement op? Hoe kan dat beter?
Wie is er bij jouw organisatie betrokken bij de voorbereiding en implementatie van nieuwe technologie? Is dat de IT/innovatie- of plantmanager? Of wordt de technologische aanpak verrijkt met sociale innovatie? Margreet Xavier laat zien hoe de gebruikelijke businesscase van de beoogde technologie te verrijken is met de factor ‘kwaliteit van werk’. Hoe de samenwerking tussen innovatiemanagers, HR, lijnmanagement en OR-leden een completer beeld geeft van de slagingskans.

=========================================================================

Workshop Worstelen met werkdruk

Workshopleider: Joyce Schaeffer – SPDI adviseur/AWVN

Veel sectoren, organisaties en medewerkers worstelen met een oplopende werkdruk. Naast concrete interventies is er vaak ook behoefte om grip te krijgen op het begrip werkdruk: Wat is het? Hoe ontstaat het? Hoe groot is het probleem? En wat kunnen we eraan doen? Om vervolgens de juiste interventies te kiezen. SPDI helpt hierbij.
Joyce Schaeffer, ervaren SPDI adviseur en gespecialiseerd in werkdruk, neemt je mee in het begrip werkdruk: hoe werkdruk ontstaat, en waarom het een zo veelkoppig vraagstuk is. Dat maakt ook dat er vele manieren zijn om werkdruk aan te pakken. Hoe analyseer je de werkdruk in jouw organisatie en wat kan je eraan doen?