skip to main content
  • Home
  • Ondersteuning bij bedrijfsanalyse

Gaat je organisatie MDIEU-subsidie aanvragen? Dan is een analyse van de inzetbaarheid in de organisatie een verplicht onderdeel, inclusief de sterke en zwakke punten. SPDI kan hierbij op verschillende manieren ondersteunen. Gebeurt dit in het kader van een MDIEU-aanvraag, dan is kort advies kosteloos en kun je de rekening voor het opstellen van de analyse tot een bedrag van € 5.000 laten vergoeden.

De bedrijfsanalyse is een verplicht onderdeel van iedere aanvraag voor MDIEU-subsidie. Hij vormt de basis voor een concreet activiteitenplan om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van je organisatie te versterken. Je organisatie heeft bij ons de keuze uit drie vormen van ondersteuning bij bedrijfsanalyses:

  1. Opstellen bedrijfsanalyse voor MDIEU-subsidie (subsidiabel tot € 5.000): twee ervaren SPDI-adviseurs stellen de analyse voor jouw bedrijf op, in nauwe samenwerking met HR, (lijn)management en vakbond, OR of personeelsvertegenwoordigers. De ervaring van SPDI-adviseurs bestaat uit paritaire samenwerking, DI-kennis, MDIEU-kennis en uitvoering van vele sectoranalyses. De kosten van de analyse kan je organisatie tot een bedrag van € 5.000 meenemen in de MDIEU-subsidieaanvraag..
  2. Toetsen aanpak/resultaat bedrijfsanalyse voor MDIEU-subsidie (kosteloos): je kunt SPDI ook vragen om kort advies over je eigen bedrijfsanalyse. We kunnen vooraf kijken naar de aanpak die je wilt gaan hanteren, maar ook achteraf de inhoud van een al opgestelde analyse beoordelen. In beide gevallen ontvang je een concreet advies waarmee je verder kunt. Deze dienstverlening is kosteloos als je bedrijfsanalyse bedoeld is voor een MDIEU-subsidieaanvraag..
  3. Opstellen of toetsen aanpak/resultaat bedrijfsanalyse (niet voor MDIEU-subsidie): vanzelfsprekend kun je SPDI altijd vragen om een bedrijfsanalyse voor je te maken of om je aanpak of resultaten te toetsen. Dus ook als je geen gebruik gaat maken van MDIEU-subsidie. Je moet er dan wel rekening mee houden dat wij dan kosten in rekening moeten brengen en dat je deze niet via MDIEU-subsidie kunt laten vergoeden.

Opbouw SPDI bedrijfsanalyse

Onderstaand schema geeft weer hoe de SPDI-bedrijfsanalyse is opgebouwd. Als je organisatie ook subsidie op vervroegd uittreden (RVU) wil aanvragen, is het noodzakelijk dat er een definitie is van zwaar werk. Dat kunnen we tegen geringe meerkosten verzorgen. SPDI heeft ruime ervaring met het definiëren van zwaar werk voor sociale partners in diverse sectoren.