skip to main content
  • Home
  • Rekenmodel RVU: kosten en baten voor sectoren op een rij

De Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) koppelt ruimte voor vervroegd uittreden aan afspraken over duurzame inzetbaarheid. Op beide punten is subsidie mogelijk, maar sectoren leveren ook zelf een bijdrage aan de kosten. Dat roept de vraag op hoe de rekening onder aan de streep uitvalt. Het rekenmodel van SPDI zet kosten en baten overzichtelijk op een rij én houdt rekening met diverse inverdieneffecten.

De koppeling tussen eerder uittreden en duurzame inzetbaarheid is een essentieel onderdeel van het pensioenakkoord. Hierin maakten overheid en organisaties van werkgevers en werknemers afspraken over een nieuw, toekomstbestendig pensioenstelsel. MDIEU is een tijdelijke maatregel voor de periode 2021-2025 en maakt vervroegd uittreden mogelijk voor werknemers die zijn geboren tussen 1955 en 1961. Zij mogen tot 3 jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd stoppen met werken, met een belastingvrije RVU-vergoeding van € 22.488  per jaar (2021; er wordt jaarlijks geïndexeerd). De sociale partners kunnen in de cao vastleggen welke werknemers hiervoor in aanmerking komen. Dit is intussen al in verschillende cao’s gebeurd.

Met subsidie investeren in eerder stoppen en duurzame inzetbaarheid

De MDIEU-regeling biedt subsidie voor RVU-uitkeringen die werkgevers betalen aan werknemers die eerder willen stoppen, bijvoorbeeld omdat het te zwaar voor hen is. Voorwaarde is wel dat deze werkgevers tegelijkertijd óók investeren in duurzame inzetbaarheid. Hiervoor kunnen zij volgens de MDIEU-regeling ook weer subsidie aanvragen. Hieraan is de eis verbonden dat er op sectorniveau activiteiten worden ontwikkeld en uitgevoerd om de zwaarte van het werk te verminderen.

Rekenmodel voor investeringen, subsidies en inverdieneffecten

Sectoren die een beroep op de MDIEU-regeling overwegen, willen vanzelfsprekend graag weten wat dit kost en wat het oplevert. Dit reken je niet zomaar uit op de achterkant van een bierviltje. Je moet rekening houden met investeringen in RVU en duurzame inzetbaarheid, subsidiebijdragen op beide terreinen, de eigen bijdragen én eventuele inverdieneffecten. Al deze variabelen lopen bovendien per sector uiteen. SPDI heeft (met behulp van subsidie van het ministerie van SZW) een rekenmodel ontwikkeld dat je samen met een ervaren adviseur invult. Na afloop heb je een goed beeld wat investeren in vervroegd uittreden, mét de MDIEU-subsidie, voor jouw sector betekent.