skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • Laatste aanvraagtijdvak voor het aanvragen van subsidie voor een sectoranalyse binnen de MDIEU
22 januari 2024

Laatste aanvraagtijdvak voor het aanvragen van subsidie voor een sectoranalyse binnen de MDIEU

De eerste stap om duurzame inzetbaarheid op de kaart te zetten is het opstellen van een sectoranalyse. Hiermee komen de knelpunten en problematiek rondom duurzame inzetbaarheid in beeld en krijgt de duurzame inzetbaarheid op de werkvloer een impuls.

Volgens de tijdelijke Maatwerkregeling voor Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) kunnen sectorale samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en het financieren van vervroegd uittreden. Een sector of branche kan onder de voorwaarden van de MDIEU in aanmerking komen voor een vaste subsidie van € 20.000. Het gaat om vaste bedragen. Er wordt dus geen eigen bijdrage gevraagd. Dit geldt alleen voor samenwerkingsverbanden die bestaan uit minimaal één werkgevers- en minimaal één werknemersorganisatie.

Sectoranalyse en ondersteuning SPDI

Bij het ministerie van SZW vind je een model voor het opstellen van de sectoranalyse. SPDI helpt je hier graag bij. Onze aanpak staat garant voor zorgvuldige weging van belangen en ontwikkelingen in de sector. Onze ervaren adviseurs zijn vertrouwd met het speelveld van sociale partners en combineren de belangen van werkgever en werknemer. Samen komen we tot de bouwstenen voor een toekomstgericht actieplan, wat een waardevolle basis is voor het latere activiteitenplan. Natuurlijk kan je ook gebruik maken van de SPDI-toolkit voor het aanvragen van een sectoranalyse.

Update van sectoranalyse

Het is binnen ditzelfde aanvraagtijdvak ook mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen voor een update van een sectoranalyse. Hiervoor is een subsidie van een vast bedrag van €10.000 beschikbaar. Deze mogelijkheid wordt aangeboden, omdat sinds het opstellen van de bestaande sectoranalyse nieuwe ontwikkelingen kunnen hebben plaatsgevonden. Een update kan hierbij wenselijk zijn doordat de ontwikkelingen tot nieuwe inzichten met betrekking tot de sector kunnen leiden.
De update bestaat uit een vernieuwde versie van de sectoranalyse, voorzien van twee extra hoofdstukken. In het eerste extra hoofdstuk dient te worden uitgelegd op welke manier de update is uitgevoerd en welke bronnen hierbij zijn geraadpleegd. In het tweede extra hoofdstuk dienen de verschillen tussen de geüpdatete sectoranalyse en de bestaande sectoranalyse te worden onderbouwd.

Interesse?

Kijk op de website van SZW voor alle informatie over het aanvragen van subsidie.