MDIEU Toolkit sectoranalyse stap 2: arbeidsmarktanalyse

Na een goede voorbereiding kun je aan de slag met de arbeidsmarktanalyse. De mogelijkheden voor duurzame inzetbaarheid en RVU zijn voor een deel afhankelijk van hoe de sector eruitziet. De tools voor arbeidsmarktanalyse ondersteunen bij het verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve data.

Actuele situatie, trends en ontwikkelingen

Je begint de arbeidsmarktanalyse meestal met deskresearch en het ophalen van kengetallen. In een sessie met samenwerkingspartners bespreek je de belangrijkste trends, ontwikkelingen en knelpunten. Breng in ieder geval de volgende gegevens in beeld:

Input werkgevers en werknemers

Het is belangrijk om werknemers en werkgevers uit de sector zelf te betrekken bij het onderzoek. Voer in deze fase bijvoorbeeld rondetafelgesprekken waarin je informatie verzamelt over trends, ontwikkelingen en knelpunten. Dit kan in de vorm van twee onlinemeetings: een met werkgevers en een met werknemers.

Aanvullend vragenlijstonderzoek

Mogelijk levert het deskresearch onvoldoende op, omdat er heel weinig informatie over de sector bekend is. Dan kan het nodig zijn om aanvullend vragenlijstonderzoek onder werkgevers en/of werknemers te doen, bijvoorbeeld via HR. SPDI heeft hiervoor vragenlijsten ontwikkeld die tegen betaling beschikbaar zijn.


Tools voor de arbeidsmarktanalyse: Datasheet ‘Opvragen kengetallen’

Een eerste stap van de arbeidsmarktanalyse is het ophalen van alle relevante en beschikbare data via deskresearch. Het is handig om een aantal kengetallen over de omvang en samenstelling van de sector op een rijtje te zetten. Gebruik de datasheet ‘Opvragen kengetallen’ om de kwantitatieve data te verzamelen.

Wanneer gebruik je deze tool?

Voor jouw sector relevante informatie kun je aan de datasheet toevoegen. Mogelijk is niet alle data beschikbaar, verzamel wat er is. Let op: heeft je samenwerkingsverband belangstelling voor een RVU? Dan heb je een aantal specifieke data nodig om een goede inschatting te kunnen maken van de omvang en kosten van een mogelijke RVU. Deze zijn in de datasheet te herkennen door de paarse kleur.

Te gebruiken in combinatie met:


Tools voor de arbeidsmarktanalyse: Overzicht mogelijke bronnen

In deze fase probeer je zo veel mogelijk kengetallen te verzamelen via deskresearch. In sommige sectoren kan een sectorinstituut of brancheorganisatie deze data aanleveren. In andere sectoren is de data meer versnipperd. Laat je inspireren door dit overzicht van mogelijke bronnen bij het ophalen van informatie.

Wanneer gebruik je deze tool?

Je weet niet zo goed waar te beginnen met het verzamelen van kengetallen. Of je wil zeker weten dat je geen bron onbenut laat. In dit overzicht vind je sectorale bronnen en algemene bronnen over (trends in) sectoren en beroepen.

Te gebruiken in combinatie met:


Tools voor de arbeidsmarktanalyse: Presentatie ‘Trends en ontwikkelingen’

Met behulp van de kengetallen kun je als sector de belangrijkste trends, ontwikkelingen en uitdagingen formuleren. Hiervoor stelt SPDI een standaardpresentatie beschikbaar. Als sector kun je deze zo nodig zelf aanvullen.

Wanneer gebruik je deze tool?

De standaardpresentatie is ontworpen voor de co-creatiesessie ‘Trends en ontwikkelingen’. In de sessie is ook ruimte voor kennismaking en uitleg van het proces. Doel van de sessie is om met sociale partners de trends en ontwikkelingen in kaart te brengen en de belangrijkste knelpunten voor DI te inventariseren

Wie gebruikt deze presentatie?

Deze sessie doorloop je met het ontwerpteam. De sessie ‘Trends en ontwikkelingen’ duurt ongeveer 2,5 uur.

Te gebruiken in combinatie met:


Tools voor de arbeidsmarktanalyse: Handreiking interviews

Met behulp van de datasheet heb je zo veel mogelijk informatie over de arbeidsmarkt opgehaald. Toch is niet alle informatie via deskresearch op te halen. Met aanvullende interviews met stakeholders kun je de ontbrekende informatie verzamelen en een eerste verdieping aanbrengen. Deze gespreksrichtlijn vormt een handvat voor de interviewers. Zij kunnen op basis van de handreiking relevante vragen selecteren.

Wanneer gebruik je deze tool?

Je wil je kwantitatieve informatie aanvullen met de visie van werkgevers en werknemers. Je wil weten hoe zij de toekomst zien en wat volgens hen nodig is om werkenden gemotiveerd, bekwaam en gezond te kunnen laten werken tot aan de pensioenleeftijd. Dit kun je ophalen in groepsinterviews met werknemers en werkgevers.

Wie gebruikt deze tool?

De interviewers kunnen deze tool gebruiken ter voorbereiding op de groepsinterviews. Deze interviews sluiten bij liefst inhoudelijk nauw aan bij opgehaalde data. De interviewers moeten deze data daarom voorafgaand aan de interviews analyseren. Zo kunnen ze de relevante vragen uit de handreiking selecteren en stellen. De handreiking is geen afvinklijst, niet alle vragen hoeven aan bod te komen.

Te gebruiken in combinatie met:


Deel deze pagina via: