MDIEU voor individuele bedrijven: de regeling in het kort

Na sectoren kunnen vanaf het najaar van 2023 ook bedrijven MDIEU-subsidie krijgen voor bevordering van duurzame inzetbaarheid en facilitering van eerder uittreden. In totaal is voor het eerste aanvraagtijdvak (september – november 2023) € 82,5 miljoen beschikbaar. Van een tweede tijdvak in 2024 moet de overheid de data nog bekendmaken. SPDI biedt graag ondersteuning bij jouw bedrijfsanalyse, subsidieaanvraag en implementatieaanpak!

Combinatie duurzame inzetbaarheid en eerder stoppen

De nieuwe subsidie Duurzame inzetbaarheid voor bedrijven is de bedrijfsvariant van de al langer bestaande Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) voor sectoren.
Net als bij deze regeling is het doel werknemers tot hun AOW-leeftijd inzetbaar te houden én ouderen met een zwaar beroep de mogelijkheid te bieden om eerder te stoppen met werken. Bedrijven die maatregelen voor beide doelen combineren, kunnen subsidie krijgen voor de financiering. Dit kan ook als er op sectorniveau al subsidieverstrekking plaatsvindt. Wel moet je er dan (uiteraard) voor zorgen dat er geen sprake is van overlap.

De regeling in een notendop

Aanvraag indienen:·   Eerste tijdvak: september – november 2023
·   Tweede tijdvak: in 2024 (data nog te bepalen)
Vergoedingen:·   Tot 50% op activiteiten voor duurzame inzetbaarheid
·   Tot 25% subsidie op RVU-uitgaven
·   Tot € 5.000 euro voor de verplichte bedrijfsanalyse
Minimaal aan te vragen bedrag:€ 75.000
Randvoorwaarden:·   Cofinanciering/eigen bijdrage vanuit je bedrijf
·   De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een bedrijfsanalyse met
   een voorgeschreven format
·   Minimaal 25% van de totale projectkosten is gericht op activiteiten
   voor duurzame inzetbaarheid
Website:Uitvoeringvanbeleidszw.nl
De subsidie is aan te vragen door bedrijven in alle branches en sectoren. Voor het eerder stoppen met werken geldt een tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing. Het uiteindelijke doel is om via inspanningen voor duurzame inzetbaarheid de (ervaren) zwaarte van het werk te verminderen. Zodat jongere generaties werkenden langer kunnen doorwerken.“Het uiteindelijke doel is dat jongere generaties langer kunnen doorwerken”  

Kies voor ondersteuning door SPDI

Dankzij SZW-subsidie kunnen wij veel vragen over de MDIEU-regelingen voor sectoren en bedrijven kosteloos beantwoorden. Ook behoort een kosteloze ontwerpsessie tot de mogelijkheden. Daarnaast helpen we je graag aan een offerte voor ondersteuning bij je bedrijfsanalyse, subsidieaanvraag en implementatieaanpak. Voor de bedrijfsanalyse kan je bedrijf achteraf tot € 5.000 subsidie krijgen. We helpen je in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn om concreet aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid en een tijdelijke regeling voor eerder uittreden. Daarna ondersteunen we naar behoefte bij het opstellen en uitvoeren van de bedrijfsanalyse en bij het opstellen van het activiteitenplan.

Onze methode garandeert dat belangen en ontwikkelingen zorgvuldig worden meegewogen. Zo kom je zeker tot een werkende aanpak!

Onze MDIEU-aanpak

We inventariseren en analyseren zowel de huidige als de gewenste toekomstige situatie rond duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Hierbij houden we nadrukkelijk rekening met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Door middel van co-creatiesessies met werkgever en (vertegenwoordigers van) werknemers maken we een verdiepende analyse. Op basis daarvan brengen we advies uit over mogelijke verbeteringen. Ook bieden we ondersteuning bij de implementatie in je bedrijf, in de vorm van concrete interventies.

Interesse?

Deel deze pagina via: