skip to main content
7 juni 2021

Nieuw aanvraagtijdvak MDIEU geopend

Volgens de tijdelijke Maatwerkregeling voor Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) kunnen sectorale samenwerkingsverbanden van sociale partners subsidie aanvragen voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en het financieren van vervroegd uittreden. Aanvragers moeten hiervoor een activiteitenplan indienen. Hierin geven ze aan hoe ze de duurzame inzetbaarheid in de sector gaan verbeteren. De regeling biedt ook subsidie voor regelingen voor eerder uittreden (RVU’s). Zo kunnen werknemers die het bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk niet volhouden tot de AOW-leeftijd eerder stoppen. Voorwaarde is wel dat de sector dan óók investeert in duurzame inzetbaarheid.

Meer tijd om aanvraag in te dienen

Voor het eerste aanvraagtijdvak is een subsidieplafond vastgesteld van € 350 miljoen. Om aanvragers meer voorbereidingstijd te gunnen, heeft de overheid het aanvraagtijdvak met een maand verlengd. Dit betekent dat je een subsidieaanvraag voor je activiteitenplan nu in principe kunt indienen tussen dinsdag 1 juni 2021, 9:00 uur en vrijdag 30 juli 2021, 17:00 uur. Wie er ondanks deze verruiming niet in slaagt om zijn aanvraag tijdig in te dienen, krijgt begin volgend jaar een nieuwe kans. Het tweede tijdvak is in februari 2022. Hoeveel subsidiebudget hiervoor beschikbaar is, maakt het ministerie van SZW komend najaar bekend.

Spelregels RVU-subsidie luisteren nauw

Bij beide aanvraagtijdvakken komen alleen RVU-regelingen voor subsidie in aanmerking die vallen onder de sectorale definitie van zwaar werk. Aan de andere kant tellen niet alleen uitkeringen mee die tijdens de 2 jaar durende subsidieperiode ingaan. Bij het tijdvak van juni/juli 2021 ligt de vroegst mogelijke RVU-ingangsdatum op 1 januari 2021, bij het tijdvak van februari is dat 1 september 2021. Let op: het is niet mogelijk om gelijktijdig twee of meer activiteitenplannen met subsidie uit te voeren. Start je dit jaar met de uitvoering van een gesubsidieerd activiteitenplan, dan kun je in het tweede tijdvak alleen subsidie aanvragen als je je eerste project vóór februari 2022 afrond.

Interesse?