Ondersteuning bij bedrijfsanalyse

Gaat u MDIEU-subsidie aanvragen voor uw organisatie? Dan moet u ook een analyse maken van de inzetbaarheid in uw organisatie, inclusief de sterke en zwakke punten. Dat vormt de basis voor een concreet activiteitenplan om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te versterken. SPDI kan deze bedrijfsanalyse maken. Dat wordt gedaan door twee ervaren SPDI-adviseurs, in nauwe samenwerking met HR, (lijn)management en vakbond, OR of personeelsvertegenwoordigers. De ervaring van SPDI-adviseurs bestaat uit paritaire samenwerking, DI-kennis, MDIEU-kennis en uitvoering van vele sectoranalyses. De bedrijfsanalyse is subsidiabel voor € 5.000,- als uw organisatie ook een MDIEU-subsidieaanvraag gaat indienen.

Vanzelfsprekend kunt u SPDI hier ook voor vragen als u geen gebruik gaat maken van MDIEU. De kosten zijn dan alleen niet subsidiabel.

Opbouw SPDI bedrijfsanalyse

Onderstaand schema geeft weer hoe de SPDI-bedrijfsanalyse is opgebouwd. Als u ook subsidie op RVU wil aanvragen, is het noodzakelijk dat er een definitie is van zwaar werk. Dat kunnen we tegen geringe meerkosten voor u verzorgen. SPDI heeft ruime ervaring met het definiëren van zwaar werk voor sociale partners in diverse sectoren.

MDIEU-subsidie

Met MDIEU-subsidie kunt u tot 50% subsidie krijgen op DI-activiteiten, en tot 25% subsidie op RVU-uitgaven. Wel moet van het totale subsidiebedrag, minimaal 25% betrekking hebben op DI-activiteiten. Meer mag, minder niet.

Meer weten?

Vul het contactformulier in: Contact – SPDI (duurzaamaanhetwerk.nl)

Deel deze pagina via: