skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • OR Workshop Duurzame Inzetbaarheid (DI) op 23 september 2024
14 maart 2024

OR Workshop Duurzame Inzetbaarheid (DI) op 23 september 2024

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid hoort meer te zijn dan pleisters plakken. Het is op dit terrein dan ook zaak om als OR kritisch en constructief te kijken naar de verrichtingen van de onderneming waarin je actief bent. Heeft het management er voldoende aandacht voor? is er óók oog voor toekomstige ontwikkelingen in het werk en in de organisatie? En wat kan de OR zélf bijdragen? De OR-workshop geeft OR-leden concrete handvatten om beleid voor duurzame inzetbaarheid stevig op de kaart te zetten. De workshop is op maandagmiddag 23 september van 13.30 uur tot 16.30 uur in het midden van het land. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Kijken door de DI-bril

Wat gaan we doen? Met behulp van een beknopte OR-scan duurzame inzetbaarheid brengen de deelnemers een verdieping aan op de DI-thema’s die in hun onderneming spelen. Ze reageren op 21 uitspraken over 7 relevante thema’s of ‘draaiknoppen’ die in een organisatie van belang kunnen zijn. Daarna komen concrete mogelijkheden aan bod om met de OR een positief DI-stempel te drukken op het HR-beleid. Bekijk bijvoorbeeld OR zaken eens door een DI-bril. Denk hierbij aan het beoordelen van advies- en instemmingsverzoeken over werk- en rusttijden, werkomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratie of reorganisatie en ontslag. Of maak van duurzame inzetbaarheid een OR-project.

Stevig argument

Dankzij het initiatiefrecht hoeft een OR niet per definitie af te wachten waar de bestuurder mee komt. Zelf voorstellen doen is ook altijd mogelijk. De stimulerende taken die de Wet op de ondernemingsraden aan de OR heeft toebedeeld, zijn een stevig argument om je proactief op te stellen. Bijvoorbeeld bij het bevorderen van de naleving van afspraken over arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden en werk- en rusttijden. Een slimme aanpak maakt gebruik van afspraken die al zijn gemaakt en mikt op een actieve dialoog met de directie. Ook is het zaak om als OR scherpe keuzes te maken: welke thema’s verdienen het eerst aandacht, en hoe kan de raad het best aansluiten bij de ontwikkelingsfase waar de onderneming in zit?

In de praktijk toepasbaar

Deelnemers die vorig jaar deelnamen aan de workshop waren blij met de praktische insteek. Vooral de DI-scan oogstte enthousiaste reacties. ‘Dit geeft inzicht in wat duurzame inzetbaarheid kan zijn en biedt mogelijkheden voor het gesprek tussen de OR-leden onderling en met het management,’ meldt een OR-lid. ‘Het is handig dat de scan door meerdere mensen kan worden ingevuld en meteen een discussiestuk oplevert. Zo kun je samen één of meer speerpunten kiezen,’ vindt een ander. Waarop een derde het algemene gevoel treffend samenvat: ‘Dit kunnen wij daadwerkelijk in de praktijk toepassen.’

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan snel aan (minimaal 2 – maximaal 4 OR leden per organisatie) via deze link, want vol is vol! Mocht je als OR lid in een sectoraal of regionaal OR netwerk zitten of ben je hierbij betrokken dan kunnen wij mogelijk nog een extra workshop organiseren.
Hierover kun je contact opnemen met info@spdi-duurzaamaanhetwerk.nl.