skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • OR’en blij met DI-workshop: 'Dit kunnen wij in de praktijk toepassen.'
29 november 2023

OR’en blij met DI-workshop: 'Dit kunnen wij in de praktijk toepassen.'

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid hoort meer te zijn dan pleisters plakken. Het is op dit terrein dan ook zaak om als OR kritisch en constructief te kijken naar de verrichtingen van de onderneming waarin je actief bent. Heeft de bestuurder er voldoende aandacht voor, is er oog voor toekomstige ontwikkelingen in het werk en in de organisatie? En wat kan de OR zélf bijdragen? De OR-workshops die SPDI dit najaar verzorgde, geven OR-leden concrete handvatten om beleid voor duurzame inzetbaarheid stevig op de kaart te zetten.

Kijken door de DI-bril

Met behulp van een beknopte OR-scan duurzame inzetbaarheid brengen de deelnemers een verdieping aan op de DI-thema’s die in hun onderneming spelen. Ze reageren op 21 uitspraken over 7 relevante thema’s of ‘draaiknoppen’ die in een organisatie van belang kunnen zijn. Daarna komen concrete mogelijkheden aan bod om met de OR een positief DI-stempel te drukken op het HR-beleid. Bijvoorbeeld door stelselmatig door een DI-bril te kijken bij het beoordelen van advies- en instemmingsverzoeken over werk- en rusttijden, werkomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratie of reorganisatie en ontslag. Of door van duurzame inzetbaarheid een OR-project te maken.

Stevig argument

Dankzij het initiatiefrecht hoeft een OR niet per definitie af te wachten waar de bestuurder mee komt. Zelf voorstellen doen is ook altijd mogelijk. De stimulerende taken die de Wet op de ondernemingsraden aan de OR toebedeelt, zijn een stevig argument om je proactief op te stellen. Bijvoorbeeld bij het bevorderen van de naleving van afspraken over arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden en werk- en rusttijden. Een slimme aanpak maakt gebruik van afspraken die al zijn gemaakt en mikt op een actieve dialoog met de directie. Ook is het zaak om als OR scherpe keuzes te maken: welke thema’s verdienen het eerst aandacht, en hoe kan de raad het best aansluiten bij de ontwikkelingsfase waar de onderneming in zit?

In de praktijk toepasbaar

Deelnemers zijn blij met de praktische insteek van de workshop. Vooral de DI-scan oogst enthousiaste reacties. ‘Dit geeft inzicht in wat duurzame inzetbaarheid kan zijn en biedt mogelijkheden voor het gesprek tussen de OR-leden onderling en met de bestuurder,’ meldt een OR-lid. ‘Het is handig dat de scan door meerdere mensen kan worden ingevuld en meteen een discussiestuk oplevert. Zo kun je samen een of meer speerpunten kiezen,’ vindt een ander. Waarop een derde het algemene gevoel treffend samenvat: ‘Dit kunnen wij daadwerkelijk in de praktijk toepassen.’

Plannen voor 2024

Bij SPDI zijn we uiteraard blij met deze reacties en het grote aantal geïnteresseerden. Bij één workshop telden we zelfs meer dan 30 deelnemers, een aantal dat het uitdagend maakt om op alle individuele input en vragen in te gaan. Als het aan ons ligt, komen de OR-workshops dan ook zeker terug in 2024. We zijn op dit moment bezig hier financiering voor te regelen via een subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zodra deze wordt toegekend, publiceren we nieuwe workshop data. Houd in het nieuwe jaar dus onze website, onze nieuwsbrief en ons LinkedInprofiel in de gaten als je er nu niet bij kon zijn! Je kunt ook nu alvast je interesse melden via ons contactformulier, dan houden we je gericht op de hoogte.