MDIEU voor sectoren: de regeling in het kort

maandag 8 maart 2021 · Leestijd 3 – 4 minuten

Sectoren kunnen sinds juni 2021 subsidie krijgen voor bevordering van duurzame inzetbaarheid en facilitering van eerder uittreden. Via de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) is hiervoor in totaal 960 miljoen euro beschikbaar. SPDI biedt graag ondersteuning bij jouw sectoranalyse, subsidieaanvraag en implementatieaanpak!

Combinatie duurzame inzetbaarheid en eerder stoppen 

De MDIEU-regeling heeft tot doel werkenden tot hun AOW-leeftijd inzetbaar te houden én oudere medewerkers met een zwaar beroep de mogelijkheid te bieden om eerder te stoppen met werken. Sectoren die afspraken over beide doelen combineren, kunnen subsidie krijgen voor de financiering.

MDIEU in een notendop

Aanvraag indienen:Juni 2021 – december 2025.
Bedragen:● 20.000 euro voor opstellen sectoranalyse en activiteitenplan;
● Minimaal € 75.000 euro voor uitvoering van het activiteitenplan. Voor aanvragen vóór 1 september 2023 gold nog als minimumbedrag €125.000,-.
Randvoorwaarde:Cofinanciering/eigen bijdrage vanuit de sector.
Website:Uitvoeringvanbeleidszw.nl

De subsidie is aan te vragen door samenwerkingsverbanden van sociale partners in alle branches en sectoren. O&O-fondsen en individuele bedrijven kunnen zich hierbij aansluiten. Voor het eerder stoppen met werken geldt een tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing. Het uiteindelijke doel is om via inspanningen voor duurzame inzetbaarheid de (ervaren) zwaarte van het werk te verminderen. Zodat jongere generaties werkenden langer kunnen doorwerken.

“Het uiteindelijke doel is dat jongere generaties langer kunnen doorwerken”

Kies voor ondersteuning door SPDI

Dankzij SZW-subsidie kunnen wij veel vragen over de MDIEU-regeling kosteloos beantwoorden. Ook behoort een kosteloze ontwerpsessie tot de mogelijkheden. Daarnaast helpen we jouw sector graag aan een offerte voor ondersteuning bij sectoranalyse, subsidieaanvraag en implementatieaanpak. We helpen je in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn om concreet aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid en een tijdelijke regeling voor eerder uittreden. Daarna ondersteunen we naar behoefte bij het opstellen en uitvoeren van de sectoranalyse en bij het opstellen van het activiteitenplan.

Onze methode garandeert dat belangen en ontwikkelingen zorgvuldig worden meegewogen. Zo kom je zeker tot een werkende aanpak!

  • We combineren de belangen van werkgever en werkenden tot een gedragen visie en aanpak, met oog voor ontwikkelingen op het gebied van werk in de sector. 
  • Onze paritaire aanpak maakt concrete interventies mogelijk, aansluitend bij de behoeften van werkgever en werknemers.  
  • We gaan uit van een brede visie op duurzame inzetbaarheid. Deze is gericht op de ontwikkeling van de werknemer én op de kwaliteit van het werk.
  • Onze aanpak is gericht op de structurele vraag achter het acute vraagstuk.
  • We maken gebruik van wetenschappelijk onderbouwde kennis en ruime praktijkervaring in het speelveld van sociale partners.

Onze MDIEU-aanpak

We inventariseren en analyseren zowel de huidige als de gewenste toekomstige situatie rond duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Hierbij houden we nadrukkelijk rekening met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Door middel van co-creatiesessies met sociale partners maken we een verdiepende analyse. Op basis daarvan brengen we advies uit over mogelijke verbeteringen. Ook bieden we ondersteuning bij de implementatie in organisatie(s), in de vorm van concrete interventies.

Deel deze pagina via: