SPDI en resultaten

Met december 2017 als startdatum is SPDI een jonge organisatie. Toch hebben we al heel wat aansprekende resultaten geboekt. Daar zijn we trots op. In onderstaand overzicht zetten we de prestaties op een rij die we in de eerste jaren van ons bestaan hebben geleverd. Met extra aandacht voor tools die werkgevers en werknemers ook vandaag kunnen benutten om duurzame inzetbaarheid en toekomstbestendige organisaties te realiseren. Onze MDIEU-activiteiten blijven grotendeels buiten beschouwing, hiervoor ontwikkelen we te zijner tijd een afzonderlijk overzicht.

Verkennende adviesgesprekken over duurzame inzetbaarheid met meer dan 50 bedrijven en 10 sectoren. Met als meest gekozen onderwerpen voor adviestrajecten de (sub)thema’s fysieke belasting en leren, loopbaan & ontwikkelen.

Een gemeenschappelijk werkmodel waarmee werkgevers en werknemers gestructureerd in gesprek kunnen over verbeteringen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Praktische visies op 7 thema’s en uitwerking hiervan in tools en hulpmiddelen, zoals een stapsgewijze aanpak voor adviestrajecten en een handige beslismatrix voor de keuze van interventies.

Een laagdrempelige korte animatievideo ‘wie zijn wij’, die projectleiders kunnen gebruiken om bijvoorbeeld tijdens presentaties de toegevoegde waarde van de SPDI-aanpak toe te lichten.

Adviestrajecten voor 22 bedrijven in 5 sectoren. Meestal op de volle breedte van duurzame inzetbaarheid, soms op een specifiek thema. En met resultaat: zie onze inspirerende  praktijkvoorbeelden.

Waardevolle inzichten. Bijvoorbeeld dat duurzame inzetbaarheid van 50-plussers vraagt om een langetermijnaanpak, betrokkenheid van het management en verbinding met de strategische bedrijfsdoelstellingen.

Baanbrekend werk op het gebied van het optimaliseren van arbeidstijden, de organisatie van werk en de aandacht voor de beslissende invloed van arbeidsverhoudingen.

Talloze bijeenkomsten en workshops in bedrijven en sectoren, waaronder ook kosteloze ontwerpsessies MDIEU. En webinars, nieuwsbrieven en flyers ter informatie van werkgevers en werknemers.

Deel deze pagina via: