SPDI en subsidies

Sociale Partners samen voor Duurzame Inzetbaarheid (SPDI) is een zelfstandig opererende organisatie met een groot netwerk van deskundige adviseurs en procesbegeleiders. Naast een algemene vraagbaakfunctie bieden wij sectoren en bedrijven diverse vormen van begeleiding en advies. Alle kennis en tools die we dankzij subsidies van het ministerie van SZW ontwikkelen, stellen we gratis beschikbaar via onze site. Overweeg je om onze ondersteuning ten behoeve van eigen activiteiten in te schakelen, dan voorzien we je hiervoor graag van een offerte. De kosten die we in rekening brengen, hebben uitsluitend tot doel onze inzet te organiseren en te bekostigen. De enige winst die wij nastreven is een duurzamer inzetbaar Nederland.

SPDI werkt hard aan een groeiende verzameling tools en kennisinstrumenten. We nodigen je van harte uit om deze via de themapagina’s op onze site te bekijken. Ze zijn volledig kosteloos beschikbaar dankzij subsidies van het ministerie van SZW. Het ministerie ondersteunt ons ook bij verdere uitbreiding van het aanbod. Zo willen we ervoor zorgen dat werkgevers en werknemers de komende tijd zo groot mogelijke stappen zetten richting duurzame inzetbaarheid. De op onze site beschikbare praktijkvoorbeelden zijn een prachtige illustratie van wat er dankzij deze mooie samenwerking allemaal mogelijk is.

Vraagbaak subsidieregeling MDIEU

Een onderwerp dat hier bijzondere vermelding verdient is de subsidieregeling MDIEU. Onze ervaren adviseurs kennen deze en andere regelingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid tot in detail en delen hun kennis met plezier. Bij de MDIEU-regeling ontvangt SPDI voor deze algemene vraagbaakfunctie subsidie van SZW. Aarzel dus niet om hier gebruik van te maken, vaak kunnen we je kosteloos verder helpen. Diverse tools en kennisinstrumenten die SPDI heeft ontwikkeld voor MDIEU-geïnteresseerde sectoren zijn eveneens tot stand gekomen met steun van SZW. Goede voorbeelden zijn onze tool voor het in kaart brengen en wegen van zwaar werk en het rekenmodel RVU. Uitgebreide informatie over MDIEU vind je op de themapagina van SZW. Het begeleidings- en adviesaanbod MDIEU van SPDI staat op een speciaal hiervoor ingericht onderdeel van onze site.

Betaalde SPDI-activiteiten

Er zijn ook activiteiten waarvoor je van ons wél een offerte en een of meer facturen ontvangt. Bijvoorbeeld advisering aan een bedrijf buiten de MDIEU-regeling. Om bedrijven en sectoren optimaal te kunnen ondersteunen, werken we met een netwerk van deskundige adviseurs en procesbegeleiders. Hun inzet en werkzaamheden moeten natuurlijk wel worden betaald. SPDI werkt hiervoor met heldere, marktconforme tariefafspraken en streeft zelf geen winst na. Als wij met dekking van onze kosten mogen helpen om werknemers in jouw bedrijf of sector duurzaam inzetbaar te maken, is dat voor ons beloning genoeg.

Deel deze pagina via: