skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • SPDI lanceert Toolkit Sectoranalyse MDIEU
17 december 2021

SPDI lanceert Toolkit Sectoranalyse MDIEU

Een goede sectoranalyse doet veel meer dan inzicht geven in de omvang en samenstelling van de sector. Je maakt er ook mee inzichtelijk wat de komende jaren de belangrijkste knelpunten en uitdagingen zijn op het terrein van duurzame inzetbaarheid. En daarnaast of er sprake is van zwaar werk, bij wie dit zich voordoet en wat precies de bezwarende werkomstandigheden zijn. Verder is het verstandig om in de analyse de mogelijkheden voor een regeling voor vervroegd uittreden (RVU) te verkennen. Alles bij elkaar moet de sectoranalyse de juiste bouwstenen opleveren voor het activiteitenplan. SPDI heeft een gebruiksvriendelijke toolkit ontwikkeld die sectoren helpt om dit voor elkaar te krijgen.

Vijf overzichtelijke stappen, veel keuzevrijheid

De toolkit onderscheidt vijf overzichtelijke stappen die je naar eigen behoefte wel of niet kunt toepassen. Ook reikt hij praktische hulpmiddelen aan waarmee je direct aan de slag kunt. Van een ‘how to…’ overzicht tot voorbeeldpresentaties, en van interviewscripts tot een rekentool om de kosten van eerder stoppen met werken in een sector te berekenen. Ook is er bijvoorbeeld een heatmap die je helpt om zwaar werk aan te wijzen. In alle gevallen kun je naar eigen smaak en behoefte bepalen waar je gebruik van maakt. Bovendien zijn alle hulpmiddelen eenvoudig toe te snijden op de sector in kwestie.

Gratis beschikbaar, dankzij overheidssubsidie

SPDI heeft de toolkit ontwikkeld op basis van een tiental sectoranalyses die in de afgelopen periode zijn uitgevoerd. Dankzij subsidie van de overheid kunnen we de volledige aanpak inclusief alle instrumenten kosteloos beschikbaar stellen. We moedigen je graag aan om deze gratis hulpmiddelen te benutten om in jouw sector met een analyse aan de slag te gaan. Doe er je voordeel mee!