skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • SPDI masterclasses, driedelige reeks: “Werkdruk in Balans”
3 april 2023

SPDI masterclasses, driedelige reeks: “Werkdruk in Balans”

Ook dit jaar biedt SPDI weer een masterclass reeks aan die opnieuw plaatsvinden op drie middagen in het midden van het land. De masterclassreeks is bedoeld voor iedereen die “Werkdruk in balans” wil brengen in hun eigen organisatie. De inleidende masterclass gaat in op “Werkdruk: hoe herken je de signalen en wat kan je eraan doen?” De twee verdiepende masterclasses gaan over “Werkdruk en leiderschap” en de laatste over “Werkdruk en samenwerken”.

“Werkdruk en leiderschap” gaat in op de stijl van leidinggeven, de impact hiervan op ervaren werkdruk en mogelijkheden om tot een gezonde werkdruk te komen. Bij “Werkdruk en samenwerken” staat de samenwerking in of tussen teams centraal met de vraag hoe de samenwerking het best te organiseren om werkdruk te verminderen.

In elke bijeenkomst is er een hoofdspreker, aandacht voor praktijkverhalen, ruimte om vragen te stellen en voor interactie met de andere deelnemers. Elke sessie start om 13.30 en duurt tot 16.30. Tevens is er een borrel om met elkaar te netwerken en uit te wisselen over de opgedane informatie. Deelnemers worden zo geïnspireerd om meer aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid en aandacht te hebben voor het perspectief van de werkgever en de werknemer.

Programma

9 mei: Werkdruk in Balans: context, randvoorwaarden en signalen

Hoofdspreker: Joyce Schaeffer is een ervaren SPDI adviseur en coördinator duurzame inzetbaarheid bij AWVN. Ze is gespecialiseerd in werkdruk en neemt je in deze masterclass mee in het begrip werkdruk: hoe werkdruk ontstaat, en waarom het een zo veelkoppig vraagstuk is. En hoe analyseer je de werkdruk in jouw organisatie en wat kan je eraan doen?

Joyce Schaeffer

20 juni: Stijl van leidinggeven en impact op werkdruk

Hoofdspreker: Henrico van Roekel is promovendus bij het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Hij bestudeert medewerker welzijn, en hoe verschillende vormen van leiderschap hier invloed op hebben. Bijvoorbeeld, empowering leiderschap of het gebruik van psychologische inzichten op de werkvloer. In 2022 was hij visiting scholar bij The People Lab aan de Harvard Universiteit (Boston, MA).

Henrico van Roekel

Praktijkvoorbeeld UMC Amsterdam: Astrid Bijl is hoofdverpleegkundige bij de cardiochirurgie van een academisch ziekenhuis, met een achtergrond in verpleegkunde en klinische epidemiologie en biostatistiek. Zij is gedreven om een duurzame oplossing te vinden om de zorg toekomstbestendig en betaalbaar te houden. Tijdens de MBA opleiding heeft Astrid een model ontwikkeld waardoor je met 30% minder verpleegkundigen hetzelfde werk gedaan krijgt èn tegelijk de werkdruk verlaagd en het werkplezier verhoogd. Deze kennis en ervaring zet zij nu breder in door werkgevers/branches/overheid te adviseren en te ondersteunen bij herinrichting hiervan.’

Astrid Bijl

26 september: Teamwerk en het effect op werkdruk

Hoofdspreker: Ben Kuipers (Directeur Leiden Leadership Centre – Associate Professor Instituut Bestuurskunde Universiteit Leiden). In zijn onderzoek en onderwijs richt Ben zich op teamwerk en verandervraagstukken. De verbinding tussen wetenschap en praktijk speelt in zijn werk een grote rol. In 2005 is Ben gepromoveerd in de Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn proefschrift over teamontwikkeling en de relatie met teamprestaties werd met verschillende prijzen bekroond. Hij zal ingaan op samenwerken en de relatie met werkdruk.

Ben Kuipers

Meer informatie en aanmelden

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in het midden van het land. Deelname aan de masterclasses is kosteloos dankzij subsidie van het ministerie van SZW. Op locatie is plek voor maximaal 60 deelnemers. Opgeven kan via het aanmeldformulier.

De masterclasses duurzame inzetbaarheid zijn een initiatief van Sociale Partners Samen voor Duurzame Inzetbaarheid (SPDI); een samenwerkingsverband van AWVN, FNV en CNV Vakmensen. Wij brengen de aanpak van duurzame inzetbaarheid in organisaties in beweging. Met onze unieke bundeling van paritaire kennis en expertise zetten we uitdrukkelijk sámen met werkgever en werknemers stappen voorwaarts. Want juist door samenwerking realiseren we passend maatwerk, een breed draagvlak en duurzame vooruitgang.