skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • SPDI-masterclasses duurzame inzetbaarheid 2022
13 mei 2022

SPDI-masterclasses duurzame inzetbaarheid 2022

Onze masterclasses zijn bedoeld voor iedereen die met duurzame inzetbaarheid bezig is of aan de slag wil. Ontwikkelt jouw organisatie al activiteiten op het terrein van bijvoorbeeld leren en opleiden, zwaar werk, veilig en gezond werken, arbeidstijden of organisatie van werk? Dan bieden deze masterclasses inzichten, verdieping en praktische tips die je kunnen helpen om je aanpak te verfijnen. Wil je organisatie nu of binnenkort starten met bevordering van duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld gestimuleerd en gefaciliteerd door een mogelijke nieuwe subsidieronde (MDIEU)? Dan zul je zeker je voordeel kunnen doen met de waardevolle praktijkervaringen die aan bod komen.

Van arbeidsmarkt naar teamniveau

De masterclasses zijn opgezet als een samenhangende reeks die begint op het niveau van de arbeidsmarkt en uiteindelijk uitkomt bij dat van teams. Maar iedere bijeenkomst heeft zijn eigen inschrijfregister, dus als je onverhoopt niet de volledige reeks kunt volgen, kun je ook een gerichte keuze maken. De onderwerpen van de masterclasses zijn:

1. Toekomst van werk: trends en ontwikkelingen (21 Juni 2022)

Locatie: FNV Centraal Vakbondshuis Utrecht, Hertogswetering 159 3543 AS Utrecht

Met spreker Dr. Ronald Dekker, arbeidseconoom bij TNO.
Future of work. Sustainable work. Inclusive work.

Alles over de impact van trends als technologisering, de energietransitie en toenemende complexiteit op de arbeidsmarkt. Wat zijn de gevolgen voor de HR-strategie, aantrekkelijk werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid in organisaties? En wat betekent dit voor de medewerkers en voor de OR?

2. Organisatiecultuur (22 september 2022)

Locatie: Colour Kitchen Utrecht Zuilen, Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht
Sprekers: Judith Weuring, Peter Dullaert

Judith Weuring

Judith Weuring is corporate antropoloog. Rode draad in haar carrière is een combinatie van antropologie en duurzaamheid. Een organisatie aan de praat krijgen. Mensen in beweging zetten. Verandering vormgeven. Dat vraagt om inzicht in cultuur, gedrag en structuur. Dat vraagt om de juiste impuls. Als antropoloog kijkt Judith naar het gehele systeem en specifiek naar hoe verschillende cultuur- en structuurelementen zich tot elkaar relateren. Zo gaat zij op zoek naar de veranderpotentie.

Tijdens de masterclass duurzame inzetbaarheid: de rol van cultuur neemt ze de deelnemers mee in deze zoektocht. Judith geeft inzichten en inspiratie over hoe je verandering het beste kan aanpakken. Hoe schep je als organisatie de juiste randvoorwaarden? Wat vraagt dat van de onderlinge verhoudingen? En welke rol kunnen HR, OR en medewerkers hierin spelen?

Peter Dullaert

Peter Dullaert is directeur consultancy bij ITDS Business Consultants. Hij leidt bij ITDS de business lines Pensions en Business Transformation waarin op dit moment meer dan 40 consultants werken. Hij is daarnaast een ervaren programmamanager en managementconsultant met meer dan 23 jaar (internationale) ervaring in de financiële dienstverlening. Peter heeft in zijn carrière gewerkt voor grote Nederlandse verzekeraars en voor adviesbureaus gericht op de financiële dienstverlening. Hij is een resultaatgerichte professional met een sterke focus op kwaliteit. Hij is in staat om adviseurs te motiveren en enthousiasmeren, gedrevenheid en teamgeest te brengen. Tijdens de masterclass duurzame inzetbaarheid: de rol van cultuur neemt Peter de deelnemers mee in zijn ervaringen uit de praktijk over de organisatiecultuur van ITDS. Hij geeft inzicht in de succesfactoren en de wijze waarop ITDS hier vorm aan geeft.

3. Organisatie van werk (22 november 2022)

Locatie: Bar Beton, Utrecht Rijnsweerd, Pythagoraslaan 101, 3584 BB Utrecht

Wat kun je als organisatie, HR-afdeling en OR doen op het niveau van het team en/of het individu? Hoe kun je eigen regie in teams te stimuleren en te ondersteunen? Wat betekent dit voor duurzame inzetbaarheid in de praktijk, en hoe zorg je voor voldoende betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers?

Sprekers
– Arnold Bakker, Arbeids- en Organisatiepsycholoog en hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
– Joris Ebbinge, Landelijk Verbetermanager bij Dura Vermeer

Inspiratie om aan de slag te gaan

Alle bijeenkomsten bevatten drie hoofdingrediënten: een hoofdspreker, aandacht voor één of meer praktijkvoorbeelden en ruimte om vragen te stellen. Daarnaast kun je als deelnemer vooral inspiratie verwachten. Niet alleen om (meer) aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid, maar ook om daarbij aandacht te hebben voor de perspectieven van zowel werkgever als werknemer. Elke sessie start om 13.30 en duurt tot 16.30. Aansluitend kun je napraten tijdens een borrel.

Let op: aan de masterclass zijn geen kosten verbonden, wel een maximaal aantal deelnemers. Zorg dus dat je niet achter het net vist, geef je zo snel mogelijk op via ons online aanmeldformulier.

De masterclasses duurzame inzetbaarheid zijn een initiatief van Sociale Partners Samen voor Duurzame Inzetbaarheid (SPDI); een samenwerkingsverband van AWVN, FNV en CNV Vakmensen. Wij brengen de aanpak van duurzame inzetbaarheid in organisaties in beweging. Met onze unieke bundeling van paritaire kennis en expertise zetten we uitdrukkelijk sámen met werkgever en werknemers stappen voorwaarts. Want juist door samenwerking realiseren we passend maatwerk, een breed draagvlak en duurzame vooruitgang.