Succesvol aan de slag met de subsidie MDIEU voor sectoren

maandag 8 maart 2021 · Leestijd 3 – 4 minuten

De tijdelijke Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) plaatst sectoren voor flinke uitdagingen. Zwaar werk aanpakken, duurzame inzetbaarheid bevorderen, vervroegd uittreden koppelen aan gezond langer doorwerken: er is veel werk te verzetten. Het is cruciaal om plannen te maken die werken. Dit vraagt om een aanpak die is gebaseerd op de werkelijke behoeften van werkgevers en werknemers. Een op deze ervaring gestoelde aanpak brengt sectoren verder bij het verwerven en succesvol inzetten van MDIEU-subsidie. 

Je sector wil gebruikmaken van de regeling voor vervroegd uittreden (RVU), maar je vraagt je af of dat te betalen is. Je moet vaststellen wat zwaar werk is in de sector en vraagt je af hoe je dat moet aanpakken. Je wilt zwaar werk lichter maken met inzet van de MDIEU-subsidie, maar weet niet goed waar je moet beginnen. Je wilt duurzame inzetbaarheid bevorderen en zoekt begeleiding bij de sectoranalyse of het maken van goede afspraken. Je vraagt je af of je aan alle voorwaarden voor de MDIEU-subsidie voldoet. Of zelfs of je eigenlijk wel subsidie kunt aanvragen: mag jouw organisatie of samenwerkingsverband zichzelf een sector noemen? 

Samen aan de slag met RVU en MDIEU

De tijdelijke Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) biedt sectoren welkome ondersteuning. Maar hij levert ook stevige uitdagingen en heel veel vragen op. De overheid wil dat zoveel mogelijk mensen gezond werkend hun pensioen kunnen halen en investeert in eerder uittreden én in duurzame inzetbaarheid. Maar de echte slag moet plaatsvinden op de werkvloer en in de bedrijfscultuur. Initiatieven op sectorniveau goed laten aansluiten op de behoeften op de werkvloer: dat is feitelijk de uitdaging waar sectoren voor staan. Bij deze uitdaging kan SPDI ondersteuning bieden. Veel vragen kunnen we dankzij SZW-subsidie zonder kosten beantwoorden.

Constructieve dialoog over duurzame inzetbaarheid

Veel sectoren werken al langer aan bevordering van duurzame inzetbaarheid, vaak met een grote diversiteit aan initiatieven. Toch blijkt het in de praktijk vaak lastig te zijn om aansluiting te vinden bij de werkvloer en écht resultaten te behalen. Wat werkt wel, wat werkt niet? En wat past bij de ontwikkelingen die de sector voor de komende jaren voorziet? Is voldoende bekend welke behoeften medewerkers op dit vlak hebben? Voor vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemers kan het lastig zijn om dit op sectorniveau samen te verkennen. De open dialoog die hiervoor noodzakelijk is, ontaardt al gauw in onderhandelingen. Daarom werkt het SPDI-team bij elk ondersteuningstraject in een sector met twee ervaren adviseurs, die belangen aan beide kanten goed kennen. Ze beschikken bovendien over een brede toolkit met hulpmiddelen die de partijen helpen om een constructieve dialoog aan te gaan, de uitdagingen van de sector goed te analyseren en plannen te ontwikkelen die wérken.

Deel deze pagina via: