Arbeidstijden

woensdag 13 januari 2021 · Leestijd 3 – 4 minuten

Een goede organisatie van de arbeidstijden is voor veel bedrijven en instellingen een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. De oplossingen die zij hierbij kiezen, dragen helaas lang niet altijd bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dat kan wél door een goede balans te vinden tussen de behoeften van organisatie en medewerkers. Hierbij is het ook essentieel om samen met mensen in de organisatie in kaart te brengen waar dagelijkse keuzes op de werkvloer de goede voornemens doorkruisen.

Een thema met brede impact

Arbeidstijden hebben veel impact op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Denk maar aan de belasting van onvoorspelbare werktijden of nachtwerk. Slaat de balans structureel naar één kant door, dan kan dat leiden tot verminderde motivatie, achterblijvende prestaties en uitval, met grote impact op de organisatie. Daarom zijn duurzame arbeidstijden in het belang van medewerkers én werkgever.

Het rooster… en de praktijk

Een rooster is een papieren werkelijkheid. Vaak wijkt de dagelijkse praktijk er flink van af. Dat komt doordat mensen op de werkvloer vrijwel voortdurend ad hoc keuzes maken, in reactie op allerlei belangen en uitdagingen die zich voordoen. Hoe duurzaam pakken de arbeidstijden in jouw organisatie nou werkelijk uit? Met de Struikelmap Arbeidstijden breng je het in kaart en inventariseer je de knelpunten!

Behoefte aan deskundig advies?

Ben je als HR-professional, OR-lid of vakbondslid betrokken bij de arbeidstijden in jouw organisatie, dan weet je hoe ingewikkeld het maken van een passend rooster kan zijn. Hierbij rekening houden met duurzame inzetbaarheid is niet eenvoudig, ook niet als je dat wel graag wilt. SPDI-adviseurs weten hoe je de belangen en de belasting in balans houdt. Maak vrijblijvend kennis en ervaar wat we voor je kunnen doen.

‘Je kunt je ook vrijblijvend aanmelden voor ons Lerend Netwerk Ploegendiensten.
Met dit verslag van een online sessie krijg je een goede indruk van wat het netwerk te bieden heeft.’

Onze visie: succesvolle aanpak kijkt verder dan het rooster

De bij SPDI betrokken sociale partners beschouwen de organisatie van arbeidstijden als een belangrijke ‘knop om aan te draaien’ bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.

We zijn ons er ook van bewust dat aan die knop draaien nooit eenvoudig is. Arbeidstijden duurzaam vormgeven en ze zo houden is complex. Zorgvuldige planning van de productie of dienstverlening, met een goede balans tussen kosten (personele inzet) en opbrengsten (productiviteit), is pas het begin. Een duurzame aanpak vraagt om een goede workforce planning: de juiste aantallen mensen met de juiste competenties op het juiste moment op de juiste plek zetten. En dat niet alleen vandaag, maar nadrukkelijk ook in de toekomst. 

Dit vereist een kritische blik op het hele proces van roostervormgeving, met van meet af aan betrokkenheid van leiding en medewerkers. Daarnaast is het cruciaal om verder te kijken dan het rooster en de praktijk op de werkvloer te analyseren. Vaak bepalen de alledaagse beslissingen in sterke mate hoe duurzaam de arbeidstijden werkelijk uitpakken.

Waar liggen de oplossingen in jouw organisatie?

Maak je keuze uit de tools en hulpmiddelen. Ondersteuning of meer informatie nodig? Het SPDI-team biedt dit graag!

Deel deze pagina via: