Leren, Ontwikkelen en Loopbaan

vrijdag 5 februari 2021 · Leestijd 3 minuten

Blijven leren, je blijven ontwikkelen en regelmatig nadenken over je loopbaan is voor iedere medewerker essentieel om duurzaam inzetbaar te blijven. Ook het management en HR hebben hier belang bij, om de organisatie als geheel wendbaar en flexibel te houden. Veel werkgevers hebben daarom een scholings- en loopbaanaanbod. Toch lukt het vaak niet om medewerkers en organisatie hier voldoende verder mee te brengen. Dan is het belangrijk om na te gaan met welke stimulansen dat wél lukt.

Zo loopt ‘t (niet/wel) zoals ik wil

Veel medewerkers nemen om allerlei redenen niet aan scholing deel. Bekende voorbeelden zijn ouderen, laagopgeleiden en flexwerkers, maar zij zijn zeker niet de enigen. Het resultaat is dat het scholingsaanbod van branches en bedrijven (te) vaak onbenut blijft. Waar gaat het mis en wat kun je eraan doen? Ontdek het met onze Checklist effectieve bedrijfsaanpak voor leren, ontwikkelen & loopbaan.

Doelgericht aan de slag!

Wie ruim 40 jaar gemotiveerd en plezierig wil werken, zal moeten blijven investeren. Ook voor het management en HR is goed geschoold én gemotiveerd personeel essentieel om de noodzakelijke veranderingen in de bedrijfsvoering te kunnen blijven realiseren. Maar waar investeer je dan in? Met onze Interventiewijzer maak je als medewerker en werkgever doelgerichte keuzes.

Proeven van de praktijk


Onze adviseurs hielpen al diverse bedrijven en instellingen verder bij leren, ontwikkelen & loopbaan. Onze methode brengt de belangen van werkgever en medewerkers samen in een gezamenlijke visie en aanpak, met oog voor ontwikkelingen in organisatie en/of sector. Weten hoe dat in zijn werk gaat? Lees het in dit praktijkvoorbeeld!

Onze visie: richting, ruimte en ruggensteun

De snel veranderende economie en arbeidsmarkt stellen hoge eisen aan organisaties en aan de mensen die erin werken. Voor beide is het cruciaal om bij de tijd te blijven en zich voortdurend te ontwikkelen. Tegelijkertijd is ‘een leven lang leren en ontwikkelen’ voor veel mensen allerminst vanzelfsprekend. 

Een succesvolle aanpak op dit thema vraagt aandacht voor een scala aan factoren. Allereerst is het nodig om een aanbod te ontwikkelen dat daadwerkelijk richting geeft en aansluit bij wat gewenst is. Waar wil de organisatie over vijf jaar staan, en wat hebben medewerkers nodig om voldoende bekwaam te blijven, nu en in de toekomst? Daarnaast is het cruciaal dat medewerkers ruimte en steun ervaren als ze willen leren. 

Richting, ruimte en ruggensteun zijn in de visie van de sociale partners in SPDI de cruciale factoren om leren, ontwikkelen en loopbaanbeleid in organisaties tot een succes te maken. 

Baseer jouw aanpak op een goede analyse en werkwijze

Maak je keuze uit de tools en hulpmiddelen. Ondersteuning of meer informatie nodig? Het SPDI-team biedt dit graag!

Deel deze pagina via: