Organisatie van werk

vrijdag 5 februari 2021 · Leestijd 3 – 4 minuten

Veel organisaties bevorderen duurzame inzetbaarheid vooral door individuele medewerkers ondersteuning te bieden: het stimuleren van de ‘eigen regie’. Maar de organisatie van het werk, zoals de taakverdeling en de inrichting van werkprocessen, heeft minstens zo’n grote invloed op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. En daarmee op de toekomstbestendigheid van de organisatie. Met een preventieve bronaanpak op dit terrein is veel te winnen. 

Een ‘vergeten groente’

Verbetering van de organisatie van het werk is de ‘vergeten groente’ op het terrein van duurzame inzetbaarheid. Maar wie op zoek is naar structurele oplossingen voor knelpunten in relatie tot de thema’s gezondheid, arbeidstijden en zwaar werk moet het juist vaak zoeken in de verbetering van de organisatie van het werk. Een actieve aanpak op dit terrein is daarmee een belangrijke route, waarbij organisatiebelangen goed kunnen samengaan met de belangen van medewerkers.

Proeven van de praktijk

Onze adviseurs hielpen al diverse bedrijven en instellingen verder bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid via verbetering van de organisatie van het werk. Onze methode brengt de belangen van werkgever en medewerkers samen in een gezamenlijke visie en aanpak, met oog voor ontwikkelingen in organisatie en/of sector. Weten hoe dat in zijn werk gaat? Lees het in dit praktijkvoorbeeld!

Behoefte aan deskundig advies?

Wanneer je als HR-professional, OR-lid of vakbondslid de organisatie van het werk ter discussie stelt, ligt dat altijd gevoelig. Je begeeft je op het domein van het management en bemoeit je met de taken en werkwijze van medewerkers. Sámen optrekken is cruciaal. SPDI-adviseurs weten hoe je alle belangen in balans houdt en alle belanghebbenden een stem geeft. Maak vrijblijvend kennis en ervaar wat we voor je kunnen doen.

Onze visie: een bronaanpak is goed voor iedereen

Werkend Nederland is zich zeer bewust van het belang van arbeidsinhoud en -ontwerp. Er vindt sinds jaar en dag veel onderzoek plaats naar manieren om de efficiëntie te verbeteren door deze factoren positief te beïnvloeden. Tegelijk is het ook heel bepalend voor de wijze waarop medewerkers hun werk moeten uitvoeren.

Daarom is het opmerkelijk dat er tot nu toe zo weinig aandacht is voor het verband tussen de wijze waarop het werk georganiseerd is en de effecten ervan op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. En dan vooral in preventieve zin, want juist verbeteringen op dit vlak kunnen enorm bijdragen aan het behoud van gezondheid, motivatie en brede inzetbaarheid.

Zulke oplossingen kunnen betrekkelijk eenvoudig zijn, zoals taakroulatie. In andere gevallen gaat het om grotere en complexere ingrepen in het werkproces. Die werken dan meteen voor meer mensen positief uit. Ook de bedrijfsvoering kan er sterk van profiteren, want het gaat om het realiseren van verbeteringen in de kwaliteit van het werkproces.

Waar liggen de oplossingen in jouw organisatie?

Maak je keuze uit de tools en hulpmiddelen. Ondersteuning of meer informatie nodig? Het SPDI-team biedt dit graag!

Deel deze pagina via: