Gezondheid

vrijdag 5 februari 2021 · Leestijd 4 – 5 minuten

Gezond blijven is een belangrijk fundament om een leven lang te kunnen blijven werken. Toch staan nog steeds veel organisaties onvoldoende stil bij de effecten die omstandigheden in het werk kunnen hebben op de gezondheid. Terwijl het verbeteren van de werkomstandigheden juist enorm bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Wil je voorkomen dat medewerkers gezondheidsklachten ontwikkelen, dan moet je in de eerste plaats kijken naar de werkplek en het werkproces. Vitaliteitsbeleid kan hierop een goede aanvulling zijn.

Altijd gezond thuiskomen

Vraag je een directie, HR-afdeling of leidinggevende of ze het belangrijk vinden dat medewerkers na elke werkdag, tot aan het eind van hun loopbaan, veilig en gezond thuiskomen, dan is het antwoord vrijwel altijd ‘ja, natuurlijk!’ Aandacht voor de ziekte of het ongeval dat nú kan plaatsvinden is er daarom meestal wel. Dit ligt vaak anders bij de slijtage en belasting van het werk op langere termijn. Terwijl onderzoek aangeeft dat de fysieke en/of psychische belasting in het werk juist zeer bepalend is voor de vitaliteit en de gezondheid van medewerkers. Daarom is aandacht hiervoor – voor de organisatie zelf, voor de medewerkers, én voor de samenleving – cruciaal voor duurzame inzetbaarheid.

Er kan vaak meer dan je denkt

Organisaties wegen bij het inrichten van het werkproces lang niet altijd de mogelijke effecten op de gezondheid van medewerkers mee. Techniek en eindresultaat van het werk zijn de eerste focus. Verder werkt lang niet elke organisatie actief én effectief aan verbetering van de werkomstandigheden. Bijvoorbeeld omdat dit forse investeringen vraagt, of omdat de voor een goed plan vereiste expertise ontbreekt. Toch is er vaak meer mogelijk dan gedacht, ook omdat tegenover investeringen talloze inverdieneffecten staan. Quick wins kunnen al veel verlichting geven. Door de opties goed in kaart te (laten) brengen kan een organisatie stappen zetten en een succesvol meerjarenprogramma uitwerken.

Proeven van de praktijk

Onze adviseurs hielpen al diverse bedrijven en instellingen verder bij de ontwikkeling of verbetering van een aanpak op het gebied van gezondheid. Onze methode brengt breed in kaart waar de grootste knelpunten liggen, wat er al gebeurt in de organisatie en wat er wordt gemist. Maar ook welke veranderingen er de komende jaren aankomen en welke uitdagingen die opleveren. Samen met alle betrokkenen stellen we vast of oplossingen liggen bij verbetering van de arbeidsomstandigheden of ingrepen op andere terreinen. Zo komen we tot een toekomstbestendig plan.

Onze visie: een gezond aanbod ontwikkelen is niet genoeg

Organisaties in Nederland steken vaak energie in het ontwikkelen en in de lucht houden van een leefstijlaanbod met aandacht voor voldoende bewegen, stoppen met roken, matig zijn met alcohol, kiezen voor gezonde voeding en zorgen voor voldoende ontspanning (BRAVO). Werknemers kunnen hier dan naar behoefte uit kiezen. Dit gebeurt vaak met goede bedoelingen. Tegelijk wijst onderzoek uit dat een leefstijlaanbod in de praktijk nauwelijks bijdraagt aan de algehele gezondheid van medewerkers. 

Wil je werkelijk resultaat boeken, dan is een gezond leefstijlaanbod het sluitstuk van de aanpak, niet de kern. Belastende factoren in het werk hebben veel grotere invloed op de gezondheid van medewerkers. Ingrepen op dit terrein zijn dan ook een stuk effectiever. Daarnaast is het goed om je te verdiepen in de vraag waarom medewerkers de al wél geboden mogelijkheden voor gezond en veilig werken onvoldoende benutten. Motivatie en gelegenheid zijn niet vanzelfsprekend. Je zult ze moeten creëren en actief moeten stimuleren. 

Als management en medewerkers actief het gesprek aangaan over knelpunten en mogelijke oplossingen op het gebied van gezondheid, komt een organisatie echt verder. Want effectief gezondheid bevorderen doe je altijd samen.

Ondersteuning of meer informatie nodig? Het SPDI-team biedt dit graag!

Deel deze pagina via: