Tools en hulpmiddelen

Vooruitgang boeken op het gebied van duurzame inzetbaarheid kan uitdagend zijn. Onze tools en kennisinstrumenten brengen je verder! Ze zijn volledig kosteloos beschikbaar dankzij subsidies van het ministerie van SZW. Het ministerie ondersteunt ons ook bij verdere uitbreiding van het aanbod. Zo willen we ervoor zorgen dat werkgevers en werknemers zo groot mogelijke stappen zetten.

Deel deze pagina via: