skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • Tweede aanvraagtijdvak sectoranalyse MDIEU geopend
27 augustus 2021

Tweede aanvraagtijdvak sectoranalyse MDIEU geopend

Volgens de tijdelijke Maatwerkregeling voor Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) kunnen sectorale samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en het financieren van vervroegd uittreden. Een sector of branche kan onder de voorwaarden van de MDIEU in aanmerking komen voor een vaste subsidie van € 20.000. Dit geldt alleen voor samenwerkingsverbanden die bestaan uit minimaal één werkgevers- en minimaal één werknemersorganisatie.

Zo dien je een aanvraag in

Als je dit nog niet hebt gedaan, is het zaak eerst een hoofdaanvrager aan te wijzen binnen het sectorale samenwerkingsverband. Diegene dient vervolgens de subsidieaanvraag voor de sectoranalyse in via het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. De registratiemogelijkheid hiervoor staat inmiddels open. Bij het ministerie van SZW vind je een model voor het opstellen van de sectoranalyse. SPDI helpt je hier graag bij. Onze aanpak staat garant voor zorgvuldige weging van belangen en ontwikkelingen in de sector. Onze ervaren adviseurs zijn vertrouwd met het speelveld van sociale partners en combineren de belangen van werkgever en werknemer. Samen komen we tot de bouwstenen voor een toekomstgericht actieplan, wat een waardevolle basis is voor het latere activiteitenplan.

Interesse?