skip to main content
 • Home
 • Nieuws
 • Vinger aan de pols: stand van zaken activiteitenplannen MDIEU
20 mei 2022

Vinger aan de pols: stand van zaken activiteitenplannen MDIEU

In het eerste aanvraagtijdvak van 2022 vroegen 40 sectoren MDIEU-subsidie aan voor het opstellen en uitvoeren van een activiteitenplan. Samen met de 14 aanvragers van 2021 staat de teller zo in totaal op 54 subsidieaanvragen. Op verzoek van het ministerie van SZW peilde SPDI eind 2021 de voornemens van 33 sectoren die op dat moment al wel een sectoranalyse hadden uitgevoerd, maar nog geen subsidieaanvraag hadden ingediend. Van deze sectoren reageerden er 27. Hun reacties geven waardevolle inzichten in de motivatie en overwegingen van sectoren bij het al dan niet indienen van subsidieaanvragen. Voor alle duidelijkheid: de 14 aanvragers uit 2021 vallen dus buiten de peiling.

1. De regeling trekt blijvende belangstelling

 • Bijna de helft van de onderzochte sectoren (46%) gaf aan in het eerste kwartaal van 2022 een subsidieaanvraag in te dienen. Eén sector twijfelde nog.
 • Van de 15 sectoren die voor dit kwartaal geen aanvraag indienden, hadden er 6 wel plannen voor de toekomst (40%). Nog eens 6 sectoren wisten het nog niet.
 • Slechts 3 sectoren (20%) sloten een toekomstige aanvraag uit.
 • Bijna de helft van de onderzochte sectoren (46%) gaf aan in het eerste kwartaal van 2022 een subsidieaanvraag in te dienen. Eén sector twijfelde nog.
 • Van de 15 sectoren die voor dit kwartaal geen aanvraag indienden, hadden er 6 wel plannen voor de toekomst (40%). Nog eens 6 sectoren wisten het nog niet.
 • Slechts 3 sectoren (20%) sloten een toekomstige aanvraag uit.
 • 2. Grote sectoren vragen vaker aan dan kleine

  • Van de onderzochte sectoren met 25.000 werknemers of meer had slechts 1 op de 7 geen plannen voor een subsidieaanvraag.
  • De kleinste sectoren (5.000 werknemers of minder) hadden geen van alle plannen voor een subsidieaanvraag.
  • Van de sectoren tussen deze beide uitersten hadden er 6 aanvraagplannen en 5 niet.
  • Opvallend is dat het bij deze tussencategorie juist de kleinere sectoren zijn die wél aanvraagplannen hadden. 3 van de 4 hadden plannen en 1 wist het nog niet.
  • Bij de wat grotere sectoren in de tussencategorie wilden er 3 van de 7 een aanvraag indienen.
 • Van de onderzochte sectoren met 25.000 werknemers of meer had slechts 1 op de 7 geen plannen voor een subsidieaanvraag.
 • De kleinste sectoren (5.000 werknemers of minder) hadden geen van alle plannen voor een subsidieaanvraag.
 • Van de sectoren tussen deze beide uitersten hadden er 6 aanvraagplannen en 5 niet.
 • Opvallend is dat het bij deze tussencategorie juist de kleinere sectoren zijn die wél aanvraagplannen hadden. 3 van de 4 hadden plannen en 1 wist het nog niet.
 • Bij de wat grotere sectoren in de tussencategorie wilden er 3 van de 7 een aanvraag indienen.
 • 3. Het drempelbedrag vormt de grootste aanvraagbelemmering

  • Binnen de onderzochte sectoren is de voornaamste reden om van een aanvraag af te zien financieel. Bij 5 van 8 kleinste sectoren is er onvoldoende budget om het drempelbedrag te bereiken. Verder speelt dit alleen bij 1 grote sector.
  • Lopende cao-onderhandelingen staan op de tweede plaats. Vaak is de regeling voor vervroegd uittreden (RVU) dan een thema. Dit komt 2x voor in de tussensectoren en 1x bij een kleine.
  • Bij de tussensectoren zijn aanvullende redenen vooral organisatorische knelpunten (2x) en tijdgebrek (1x).
 • Binnen de onderzochte sectoren is de voornaamste reden om van een aanvraag af te zien financieel. Bij 5 van 8 kleinste sectoren is er onvoldoende budget om het drempelbedrag te bereiken. Verder speelt dit alleen bij 1 grote sector.
 • Lopende cao-onderhandelingen staan op de tweede plaats. Vaak is de regeling voor vervroegd uittreden (RVU) dan een thema. Dit komt 2x voor in de tussensectoren en 1x bij een kleine.
 • Bij de tussensectoren zijn aanvullende redenen vooral organisatorische knelpunten (2x) en tijdgebrek (1x).
 • 4. Combineren RVU en DI is niet vanzelfsprekend

  • Een aanzienlijk deel van de onderzochte sectoren focust volledig op verbetering van duurzame inzetbaarheid. 5 van de 12 die in het eerste kwartaal van 2022 een aanvraag wilden indienen hadden géén RVU-plannen (45%).
  • Bij 36% was de RVU wel onderdeel van de plannen.
  • Bij minder dan 1 op de 3 (27%) was nog geen definitief besluit genomen over de combinatie van RVU en werken aan duurzame inzetbaarheid.
 • Een aanzienlijk deel van de onderzochte sectoren focust volledig op verbetering van duurzame inzetbaarheid. 5 van de 12 die in het eerste kwartaal van 2022 een aanvraag wilden indienen hadden géén RVU-plannen (45%).
 • Bij 36% was de RVU wel onderdeel van de plannen.
 • Bij minder dan 1 op de 3 (27%) was nog geen definitief besluit genomen over de combinatie van RVU en werken aan duurzame inzetbaarheid.
 • 5. Gezond & veilig werken staat voorop

  • Bij 9 van de 12 subsidie aanvragende sectoren was het activiteitenplan al bekend. Al deze sectoren hebben activiteiten op alle 4 de thema’s.
  • Thema A heeft over de hele linie de hoogste prioriteit. Het staat op nr. 1 bij 6 van de 8 sectoren.
  • De thema’s C en D scoren gemiddeld, ze staan overwegend op nr. 2 of 3.
  • Thema B heeft de laagste prioriteit. Het staat op nr. 4 bij de helft van de sectoren. Voor 3 sectoren staat het op nr. 2.
 • Bij 9 van de 12 subsidie aanvragende sectoren was het activiteitenplan al bekend. Al deze sectoren hebben activiteiten op alle 4 de thema’s.
 • Thema A heeft over de hele linie de hoogste prioriteit. Het staat op nr. 1 bij 6 van de 8 sectoren.
 • De thema’s C en D scoren gemiddeld, ze staan overwegend op nr. 2 of 3.
 • Thema B heeft de laagste prioriteit. Het staat op nr. 4 bij de helft van de sectoren. Voor 3 sectoren staat het op nr. 2.