skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • Duurzame inzetbaarheid bij Cosun Beet Company ‘Alle lagen van de organisatie zijn betrokken’

Cosun Beet Company heeft grote ambities: ze willen de groenste bietenverwerker van Europa worden. Dat vraagt om duurzaam inzetbaar personeel. Larissa Snoep-Steneker, Specialist Arbeidsvoorwaarden bij Cosun Beet Company, zette daarom samen met SPDI-adviseur Reinier Hoogendorp een beweging in gang: expeditie “Vitaal in het werk”. ‘We gaan voor een werkklimaat waarin duurzame inzetbaarheid gestimuleerd en gefaciliteerd wordt.

Larissa: ‘Als suikerbietverwerker met ruim 100 jaar ervaring doe je aardig wat ervaring op als het gaat over duurzaam werken. We bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, een open werksfeer en veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Toch merkten we aan de cao-tafel dat duurzame inzetbaarheid nog te veel draait om verlichtende regelingen voor de oudere medewerkers. Terwijl er ook al een jongere generatie aan het werk is, waarvan we verwachten dat ze tot hun 67e gezond en prettig blijven werken. Om met een breder perspectief naar het thema duurzame inzetbaarheid te kijken en meer kansen te benutten hebben we de samenwerking opgezocht met SPDI.’

Vitaal in het werk

Reinier: ‘Onder de noemer “Vitaal in het werk” heeft Cosun Beet Company duurzame inzetbaarheid handen en voeten gegeven binnen de organisatie. Eerste stap binnen de expeditie was het gesprek aangaan met onder andere het directieteam, vakbondsleden- en bestuurders, OR, HR en zo’n 130 medewerker. Telkens stonden dezelfde vragen centraal: wat betekent de organisatiestrategie voor duurzame inzetbaarheid en wat betekent duurzaam werken voor jou persoonlijk? Waar kan het elkaar versterken? Wat gaat al goed als je kijkt naar de strategie, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid? En wat mis je? Uiteindelijk leverde dat drie concrete aandachtspunten op: beheersbare werkdruk, afwisseling van werkzaamheden en flexibele arbeidstijden. Deze thema’s vormen de basis van de expeditie, de beweging waar Cosun Beet Company nu middenin zit.’

Vitaliteitsbudget

Larissa: ‘We hebben in workshops met medewerkers door alle lagen van de organisatie gesproken over de kansen om vitaal en met plezier aan het werk te blijven. En ook gingen we in brainstormsessies op zoek naar mogelijkheden om arbeidsomstandigheden verder te verbeteren. Daar kwamen concrete ideeën uit naar voren die nu ook weer terugkomen aan de cao-tafel, zoals afspraken over flexibele werktijden. Verschillende afdelingen werden zo enthousiast van het onderwerp, dat ze zelf aan de slag gingen met een eigen inzetbaarheidsplan. Ook is inmiddels het vitaliteitsbudget geïntroduceerd: een persoonlijk budget dat medewerkers bijvoorbeeld kunnen besteden aan een cursus persoonlijke ontwikkeling of om advies in te winnen rondom vervroegde pensionering. Het vitaliteitsbudget stond al op de planning, maar sluit naadloos aan bij de duurzame ontwikkelingen die we nastreven.’

Dynamisch proces

Reinier: ‘Er ligt nu een stevige basis: alle lagen van de organisatie zijn bij het thema betrokken en daar gaan ze nu op voortbouwen. Ondertussen zijn er nog genoeg zaken die aandacht nodig hebben en doen zich onderweg nieuwe kansen voor. Maar dat hoort erbij als we het over duurzame inzetbaarheid hebben; het is een dynamisch proces. Goed en met een open vizier naar jezelf en je organisatie kunnen kijken; dat zijn uiteindelijk de succesfactoren om beweging te creëren. Cosun Beet Company werkt op deze manier stap voor stap en samen met medewerkers aan een nog duurzamer werkklimaat.’

Niet over maar mét

Larissa: ‘De strategie als uitgangspunt nemen en niet over maar mét mensen praten. Dat heb ik als de kracht van dit traject ervaren. En niet alleen aandacht vragen voor vitaliteit vanuit OR of vanuit management, maar juist samen optrekken. Uiteindelijk gaan we voor een werkklimaat waarin duurzame inzetbaarheid voor iedere medewerker gestimuleerd en gefaciliteerd wordt. Want vitale en gemotiveerde medewerkers zijn de ruggengraat van onze onderneming. Alleen samen kunnen we onze ambities om de groenste bietenverwerker van Europa te worden, waarmaken.’